Forside > Høyere utdanning
banner4
Nylig utgitt på Fagbokforlaget (høyere utdanning)
Økonomijournalistikk
Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbelyst både i forskningen, journalistutdanningene og i redaksjonene. Ikke minst viste finanskrisen at det var behov for mer kunnskap om denne grenen av journalistikken. Bokens...
bilde mangler
Barseldepresjon rammer så mange som 6000-9000 kvinner årlig, og det er svært viktig at de blir identifisert og behandlet tidligst mulig. Depresjon hos mor kan medføre langvarige negative effekter på barnets utvikling. Utvikling av relasjon...
Økonomisk familierett
Sentralt i familieretten står de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til - de økonomiske virkninger av...
Ressurshefte til Sannsynlighetsregning og statistikk
Tilbakemeldinger fra studentene i statistikk tyder på at det aldri kan bli for mye løsningsforslag. Regning gjør mester, men på veien føles det trygt å ha faglærerens løsninger i bagasjen. Læreboken inneholder et vell av oppgaver...
banner5
banner6