Forside > Rettigheter Og Vilkår
Rettigheter og vilkår

Retningslinjer for bruk av fagbokforlaget.no, vigmostadbjorke.no, okforlaget.no og eideforlag.no

Disse internettsidene er underlagt vilkårene nedenfor:

Personvernhensyn
For å handle på våre nettsider, må du oppgi en e-postadresse og ditt navn og adresse til oss.  Disse opplysningene lagres i våre systemer i forbindelse med bestillinger du gjør og nyhetsbrev du abonnerer på. Opplysningene behandles konfidensielt og i henhold til personvernlovgivningen. De vil ikke under noen omstendigheter bli videreformidlet eller solgt videre til noen tredjepart. Informasjonskapsler («cookies») benyttes kun i forbindelse med kjøp i nettbutikken. Kapslene slettes så snart bestillingen er sendt, eller så snart nettleseren avsluttes, og benyttes ikke til noen form for sporing eller logging.

Vi tar ikke ansvar for administrasjon av eller lovligheten av innhold på internettsider som vi lenker videre til. Dersom du oppdager at vi lenker til nettsider som har et ulovlig eller krenkende innhold, er vi takknemlige for å få beskjed. Ta kontakt med oss på telefon 55 38 88 00 eller send en e-post til webmaster@fagbokforlaget.no.

Les mer om bruken av cookies på våre sider

Varemerkerettigheter og åndsverk
Vi og våre samarbeidspartnere forbeholder oss alle rettigheter til varemerker, opphavsrettslig beskyttet materiale og annet rettsbeskyttet innhold på våre internettsider. Materiale kan kun lastes ned til personlig, ikke-kommersiell virksomhet. Bokhandlere og andre som har avtale om salg av våre bøker, eller media som omtaler eller anmelder utgivelser fra Fagbokforlaget, har lov til å laste ned forsidebilder til bruk i forbindelse med dette. Det nedlastede materialet kan ikke kopieres, bearbeides eller på annen måte benyttes til handlinger forbeholdt innehaveren av de immaterielle rettighetene, uten rettighetshaverens skriftlige samtykke.

Vi forbeholder oss retten til å rettslig forfølge brukere som krenker våre immaterielle rettigheter eller på annet vis misbruker våre internettsider, eller innholdet på dem.

Opprettet: 25.01.2007 13:22, endret: 29.07.2013 15:36