Forside > Grunnskole > Fransk

Ouverture 8-10

Ouverture 8-10
Ouverture er et begynnerverk for elever som skal lære seg fransk som andre fremmedspråk. Verket er skrevet for elever på ungdomstrinnet, men har vist seg å fungere godt også i videregående skole. Verket kjennetegnes ved å ha en brukervennlig og god struktur som rydder stoffet for læreren og gjør læringen enklere for eleven. Elevboka har samlet tekster og oppgaver i én og samme bok. I tillegg kommer ressurspermen for læreren som har et mylder av tilleggsoppgaver og aktiviteter. Nettsiden har dessuten en rekke interaktive oppgaver som følger bokas kapittelstruktur.

Komponenter per trinn:
• Elevbok (bm/nn)
• Elev-CD
• Lærer-CD
• Ressursperm for læreren
Nettressurs Ouverture

Motiverende, oversiktlig, brukervennlig
Hvert kapittel i elevboka åpner med å definere læringsmål. Alle kapitler følger samme struktur og er delt inn i ulike deler fra A til F. Jo lenger ut i kapittelet man kommer, jo høyere er vanskelighetsgraden på stoffet. Dette gir svært gode muligheter for differensiering. Stoffet presenteres lettfattelig og er lagt opp slik at elevene raskt skal føle mestring og forståelse for språket. Temaene som tas opp, er praktiske og dagligdagse og gjengir kommunikasjonssituasjoner alle kjenner seg igjen i. Trening med bruk av digitale verktøy er en integrert del av undervisningsopplegget.

Hva finner jeg på lyd-Cd-en?
Ouverture kommer med både elev-CD og lærer-CD til hvert trinn. Lydstoffet er tilpasset nybegynnere
og bygger på enkle ord, monologer og dialoger. På elev-CD-en er de franske tekstene fra elevboka lest inn av fransktalende personer. Her finnes også lytteøvinger. På lærer-CD-en finnes flere lytteøvinger og dialoger samt eksempler på fransk musikk.

Ressursperm for læreren
Lærerveiledningen til Ouverture er svært grundig og omfattende. Her kan læreren plukke og velge fritt blant en rekke spennende tilleggsoppgaver og annet læremateriell som skaper variasjon i undervisningssituasjonen. I den innledende delen vises det hvordan kravene i læreplanen møtes; også hovedområder og kompetansemål i læreverket. Det gis også råd og tips til undervisningen (muntlige og skriftlige aktiviteter, regneoppgaver, oppgaver der elevene beveger seg, bruk av IKT, tips til den første fransktimen).

Permen kommenterer kapitlene i elevboka, også «les exercices», og har fasit til disse. Kopieringsoriginaler er laget til de fleste tilleggsoppgavene, og det er tekster til lytteøvingene på lærer-CDen. Helt bakerst er det lysark som også er kommentert underveis. Det er også prøver, fasit til disse og egenevalueringsskjemaer som det er henvist til i elevboka.