Forside > Grunnskole > Norsk > Løko - norsk

Løko og mini-løko - norsk

Løko og mini-Løko er et individuelt og selvkontrollerende hjelpemiddel for barn og ungdom på ulike utviklingstrinn og modenhetsnivå.

Det øver, repeterer og befester innlærte kunnskaper på en variert og lærerik måte. Elevene arbeider selvstendig eller to og to og retter feil med en gang.

Løko og mini-Løko brukes i mer enn 75 land og i over 80 % av alle norske barneskoler.

Løko og mini-Løko blir utgitt i samarbeid med Teknisk Forlag.