Forside > Grunnskole > Filosofi

Diaologos 8-10

Diaologos 8-10
Dialogos er ikke en bok i filosofihistorie. Dette er en bok som gir inspirasjon til undring og samtaler om alle de vanskelige spørsmålene i livet som det ikke finnes fasitsvar på. Gjennom arbeid med bilder, tekster og begreper vil elevene lære seg å argumentere, begrunne og analysere. De vil også kunne bli mer reflekterte når det gjelder moralske dilemmaer, eksisteniselle temaer og mellommenneskelige forhold. Med filosofiske samtaler som utgangspunkt finnes det ingen gale eller rette svar. Dette virker ofte stimulerende på elevene. Målet er å få i gang en god dialog mellom elevene der alle kan bidra ut fra sitt eget erfaringsgrunnlag og sin personlige bakgrunn.

Dialogos kan brukes i fag som RLE, norsk, samfunnsfag og naturfag i grunnskolen og videregående skole. Den kan også brukes i privat praksis, siden temaene er allmenne og spenner bredt. Dette er rett og slett en ypperlig bok for den som vil jobbe med filosofi i praksis!

Dialogos-serien består av tre elevbøker med tilhørende veiledninger. Dialogos 8 og Dialogos 9 er bøker beregnet for klasseundervisning i ungdomsskolen. I Dialogos 8 lærer elevene grunnleggende filosofiske holdninger og metoder. Dialogos 9 bygger videre på Dialogos 8 og passer godt for dem som ønsker å gå et steg videre både med flere metoder og med dypere temaer. Dialogos – praktisk filosofi i skolen er en samlebok som henter økter fra Dialogos 8 og Dialogos 9 i tillegg til å ha nyskrevne økter innenfor temaer som eksistens, følelser og etikk. Denne utvidete boka egner seg meget bra for dem som ønsker å ha et bredest mulig utvalg av temaer å velge fra når de gjennomfører de filosofiske samtalene.

Eksempler på samtaletemaer i Dialogos:
• Filosofi og fakta
• Å stille spørsmål
• Å begrunne
• Livet og døden
• Følelser
• Menneskeverd og menneskerettigheter
• Forholdet mellom filosofi, religion og vitenskap
• Etikk og moral
• Homofili