Forside > Aktivitørfaget
Aktivitørfaget

Læreverket består av tre lærebøker med tilhørende nettressurs. I nettressursen finner du oppgaver, lenkesamlinger, illustrasjoner og filmklipp.

Trykk her for å komme inn i nettressursen: http://aktivitorfaget.portfolio.no/

 

Aktivitørens helsefag ISBN 9788245014709
Aktivitørens helsefag har samlet grunnleggende kunnskap som aktivitøren trenger om hvordan kroppen fungerer og utvikler seg. Du kan lese om hvilke sykdommer vi kan være født med, og hvilke sykdommer vi kan få senere i livet. Boka forteller også om barn og eldre, fysiske funksjonsnedsettelser og utviklingshemning. Den har også et kapittel om hvordan vi skal utføre førstehjelp i kritiske situasjoner. Boka inneholder det som er viktig for aktivitøren å vite i sitt arbeid med mennesker med ulike behov for tilrettelegging. Du får råd og ideer til aktiviteter, og til hva du må ta ekstra hensyn til i arbeidet.

Aktivitørens fagbok ISBN 9788245014716
Boka forteller om de grunnleggende ferdighetene du må ha, og hvilke områder du må sette deg inn i for å bli en god aktivitør. Forfatterne har fokus på det friske hos mennesket, og boka viser hvordan og hvorfor du må planlegge, sette mål for aktiviteter og ta hensyn til behov i tilretteleggingen av aktiviseringen. Du får gode tips om hvordan du skal organisere arbeidet, motivere til aktiviteter, og hva det vil si å respektere mennesker. Du får oversikt over mange aktiviteter i ulike kategorier og de materialene aktivitøren kommer i kontakt med gjennom aktivisering. Boka omtaler lover og regler, HMS og hjelpemidler du må forholde deg til i yrket. Du får vite hvordan du kan arbeide med Fordypningsfaget (Prosjekt til fordypning) og hvilke arbeidsplasser en aktivitør kan ha.

   
Aktivitørlærlingens bok ISBN 9788245014723
Læretiden i aktivitørfaget er starten på et selvstendig og givende yrke. Du kan blant annet arbeide med barn, utviklingshemmede, eldre og personer med ulike fysiske og psykiske funksjonsnedsettelser. Opplæringen starter med at du observerer og arbeider tett sammen med veilederen og brukerne. Det tette samarbeidet mellom lærling, kollegaer og brukere gir deg viktig kunnskap. Etter hvert vil du få selvstendig ansvar for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av aktiviteter.


Forfattere av læreverket:
Eva Austad er utdannet aktivitør med videreutdanning i rehabilitering, og er bachelor i pedagogikk fra NTNU. Hun har 25 års erfaring fra psykiatri, rehabilitering og eldreomsorg og underviser nå på Vg2 aktivitør ved Thora Storm videregående skole i Trondheim.
Karin Holvik Kjørrefjord Dagh er utdannet aktivitør og har lærerutdanning i Design og håndverk. I tillegg har hun videreutdanning som bibliotekar. Hun har 10 års erfaring som aktivitør i eldreomsorg og mange års erfaring som lærer på Vg2 aktivitør og Vg1 design og håndverk ved Lister videregående skole.
Inger Melby har yrkesfaglærerutdanning ved Høgskolen i Akershus, med videreutdanning i yrkespedagogisk utviklingsarbeid. Hun har industrierfaring, 10 års erfaring med aktivitørarbeid i psykiatrien og har dessuten arbeidet som håndverksutøver. Hun har arbeidet som faglærer i aktivitørutdanningen ved Romsdal videregående skole siden 2005.

Opprettet: 24.06.2014 15:53, endret: 17.03.2016 10:35