Forside > Digitale Bøker
Digitale bøker

Hvorfor bruke digital bok?
Den digitale boka kombinerer det beste fra den tradisjonelle læreboka med mulighetene som ligger i teknologien. Bøkene er tilpasset bruk på smarte tavler, nettbrett og PC og gir helt nye muligheter for elev og lærer. Fagbokforlaget lanserer nå digitale bøker i flere fag på barneskole, ungdomsskole, videregående skole og norsk som andrespråk.

Se presentasjonsfilm om d-bok:


Alle våre digitale bøker har følgende funksjonalitet
• Markering – uthev ønsket tekst
• Bokmerke – merk sider du vil finne raskt
• Notatfunksjon – lag egne notater og samle dem et sted
• Klikkbar innholdsfortegnelse og søkefunksjon


I berikede versjoner kan du finne følgende
• Innlest tekst – gir lyd til elever som trenger støtte når de leser
• Interaktive oppgaver - gjør undervisningen variert
• Lydklipp, filmklipp, animasjoner og ekstra bilder – gjør arbeidet med fagstoff mer mangfoldig
• Ekstra oppgaver - gjør det enklere for lærer å tilpasse individuelt

     
Opprettet: 25.11.2013 11:51, endret: 08.05.2015 12:17