Forside > Kosmos 8-10
Kosmos 8-10

Samfunnsfaget i én bok - må i oppdatert utgave

Kosmos har nå oppdaterte tall, grafer og er ajourført i 2014
Kosmos samler fagene geografi, historie og samfunnskunnskap i en og samme bok. Dette gjør faget oversiktlig, lett tilgjengelig, tverrfaglig – og prisgunstig. Kosmos har et tidsriktig design, og flotte illustrasjoner, gode tekster og varierte oppgaver og aktiviteter. Rikt tekstmateriale legger et godt grunnlag for å arbeide med stoffet. Individuell fordypning, samtale, og bruk av teknologi er en viktig del av undervisningsopplegget.

 

Digitalt
Kosmos Utforskeren 8-10 er ny og er digitalboka til læreren med kopioriginaler og elevoppgaver. Via diskusjonsoppgaver og gruppeoppgaver blir variasjonen av stoffet spennende og lærerikt. 

 

Digitale bøker
Digitalutgaven av Kosmos er basert på de oppdaterte papirutgavene fra 2013/2014. De digitale bøkene er beriket med multimedialt
innhold som film, interaktive oppgaver og innlest tekst, noe som også gjør digitalboka ideell for tilpasset opplæring.
Kapittelsammendragene foreligger også som filmer, og er fine bruke som oppstart i metodikken med omvendt undervisning.

Gode muligheter for individuell tilrettelegging og vurdering
Hvert kapittel i Kosmos begynner med en ingress som forteller hva kapitlet handler om, og som aktiviserer elevenes forkunnskaper. Oppgavesettet er todelt: Én del fokuserer på innholdskontroll, mens den andre delen oppfordrer elevene til å tenke selv og finne svar utenfor læreboka. Individuell fordypning, samtale, varierte arbeidsoppgaver og bruk av teknologi er en viktig del av undervisningsopplegget. Kosmos fokuserer på elevenes ulike forutsetninger for å lære, og lettlestbøkene og lydbøkene er derfor et naturlig supplement.


Grafikkprisen 2008

Prisbelønt læreverk!

Kosmos er det mest solgte læreverket i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Kosmos 9 er dessuten kåret til en av årets vakreste bøker 2008 av Grafill, hvor boka mottok diplom i kategorien «Årets lærebok, grunnskole».

Komponenter per trinn
• Elevbok (bm/nn)
• Lydbok (bm)
• Elevbok lettlest (bm)
• Ressursperm for læreren

Gratis nettressurs!

 

Opprettet: 24.02.2012 11:33, endret: 19.11.2014 11:21