Forside > Fagbokforlagets Skrivestipender
Fagbokforlagets skrivestipender
   

Den gode grunnboken – den du husker selv mange år
etter at studiene er over, den som hjalp deg å forstå det faget
du skulle begynne å arbeide med, som ga lære- og leselyst og faglig identitet.

Det er slike bøker nye generasjoner av studenter trenger; 
oppdaterte, pedagogiske og sammenhengende innføringer til sine fag.
Slike bøker er med på å forme fremtidens faglige identiteter. 

Med det riktige prosjektet, kan du søke Fagbokforlagets
arbeidsstipender, få kontrakt og tilgang til skrivestuer i Norge og
i utlandet.

Klikk her for å se tidligere vinnere av skrivestipendet.Fagbokforlagets skrivestipender for grunnleggende lærebøker
•    utgjør til sammen inntil kr. 250 000 årlig. Stipendenes størrelse avgjøres av forlaget i hvert enkelt tilfelle
•    tildeles etter søknad (se under)
•    forutsetter utgivelse på Fagbokforlaget
•    gir mulighet for bruk av én av forlagets skrivestuer i Sopot (Polen), på Vigmostad (Lista) eller i Myrkdalen (Voss)
•    er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på  bachelornivå
•   administreres av redaksjon for høyere utdanning
•   fordeles etter to årlige søknadsfrister, 1. mars og 1. oktober

Søkere til Fagbokforlagets skrivestipender
•    må ha et prosjekt som skal bli grunnleggende lærebok for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå
•    må søke med et prosjekt som ikke er kontraktsfesta
•    må ha et prosjekt med en klart definert målgruppe av studenter
•    må levere minimum prosjektskisse, prøvekapittel og framdriftsplan
•    må søke på et beløp og gi en enkel oversikt over hvordan stipendet skal benyttes
•    ferdigstille manus senest to år etter stipendtildeling.

Søknader kan sendes til redaksjonssjef Roald Valle

roald.valle@fagbokforlaget.no eller i post til

Fagbokforlaget
v/ Roald Valle
Kanalveien 51
5068 Bergen
Opprettet: 28.11.2011 9:49, endret: 04.08.2015 15:14