Forside > Kartleggeren
Kartleggeren
 

Markedsledende kartleggingsverktøy i grunnskole og videregående skole!

Kartleggeren er et markedsledende, nettbasert kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5.kl – 1 VGS.
Verktøyet er ingen konkurrent til de nasjonale prøver men et utfyllende redskap og helt læreverkuavhengig. Lærerne sparer mye tid og krefter!  

"Bra, selvinstruerende oppgaver og enkelt for lærere å hente ut kartleggingsresultater."
- Karl Jan Skontorp, faglærer Færder vgs.

 
Kartleggeren inneholder:

• Selvforklarende elevtester i norsk, engelsk og matematikk som ikke krever noen spesiell form for opplæring.

• Resultatprofiler for enkeltelever/klasser som er tilgjengelig direkte etter at testen er gjennomført, og som enkelt distribueres til eleven/foresatte når skolen ønsker det.

• En analysedel hvor en kan opprette hensiktsmessige grupper for effektiv undervisning av elever med like resultater.

• Individuelle arbeidsplaner (IAP) med konkrete undervisningsforslag genereres for hver enkelt elev, uansett faglig nivå. Nivåbaserte øvingshefter følger med.


Gevinster for skolen:

  • Frigjør lærerens tid,
  • hjelp til å tilpasse undervisningen og
  • svært nytt i elev- og foreldresamtaler

 

UNIK - komplett pakke med Kartleggeren og nettbaserte øvingskurs koblet sammen!

UNIK er et pakketilbud som samler våre mest populære digitale læremidler. Kartleggeren er en del av UNIK og  lager individuelle arbeidsplaner (IAP) basert på øvingskursene i UNIK-pakken. Elever som trenger å øve mer på spesifikke fagområder i norsk, engelsk og matematikk får derfor et nyttig verktøy. Vi kaller det tilpasset opplæring satt i system! 

Les mer på www.fagbokforlaget.no/unik

 
Priser (eks. mva. per år):
Kartleggeren: 30,- per elev (minstepris kr 3190,-)
Unik:             50,- per elev (minstepris kr 5390,-)

Skolen betaler for antall elever i målgruppen 5.kl – 1 VGS. Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.


Ta kontakt for mer informasjon, demotilgang og bestilling :

E-post: digitalt@fagbokforlaget.no
Tlf.: 55 38 88 00

INNLOGGING TIL KARTLEGGEREN HER
Opprettet: 12.08.2011 7:16, endret: 14.12.2015 15:18