Forside > Lesedilla
Lesedilla


Et elektronisk lesebibliotek for leseglede, leselyst og lesedilla!

Multimodale tekster
Lesedilla er et stort digitalt bibliotek med over 60 bøker å velge mellom. Biblioteket består av ca. 20 titler som omfatter alt fra enkle, korte tekster, utarbeidet til den aller første leseinnlæringen, til lengre og mer kompliserte tekster. Bøkene inneholder ulike sjangere som skjønnlitteratur, fabler, faktatekster, egyptisk mytologi og bibelske tekster. Alle bøkene har lydstøtte og tilhørende bilder og animasjoner.

Suksessfull leseopplevelse
De aller fleste bøkene finnes på tre forskjellige nivåer – bronsenivå, sølvnivå og gullnivå.


Bronsenivået er det enkleste, der en bokside består av én setning med tilhørende bilde eller animasjon.Sølvnivået er utvidet med mer informasjon og litt vanskeligere ord.Gullnivået er for flinke lesere. Tekstmengden har økt og kan inneholde lavfrekvente ord og begreper.Nivåene på en og samme bok bygger på hverandre. Denne «byggingen» skal gi en positiv mestringsfølelse og motivasjon til å lese videre.
Interaktive oppgaver
Etter hver bok følger en oppgaveside med seks ulike oppgaver. Oppgavene trener innholdsforståelse, stavelser, rimord, ortografi, syntaks, litt grammatikk og semantikk. Progresjonen i oppgavene følger nivåene. Alle oppgavene gir direkte tilbakemelding.

Abonnement koster kr 9,- ekskl. mva. pr. elev pr. år/ minstepris kr 995,-

Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.

Lesedilla kan også kjøpes som en del av den digitale produktpakken UNIK.

Kontakt oss på digitalt@fagbokforlaget.no for pristilbud og bestilling.


Logg inn på læreverket her:

Lesedilla bokmål

Lesedilla nynorskOpprettet: 08.11.2010 14:23, endret: 17.08.2015 11:53