Forside > Unik
UnikKartleggeren og seks nettbaserte øvingskurs - tilpasset opplæring satt i system!

UNIK-pakken inneholder både den markedsledende Kartleggeren og en rekke nettbaserte øvingskurs. Konseptet tar utgangspunkt i at alle elever har ulike forutsetninger for læring og trenger derfor tilpassede øvelser.

Sentralt i UNIK-pakken står Kartleggeren, som tester elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk og genererer en individuell arbeidsplan (IAP) for hvert fag. Rapporten inneholder anbefalinger over hva eleven bør arbeide med innenfor de ulike fagområdene basert på kartleggingsresultatene, og henter øvelsesforslagene fra kursene i UNIK-pakken. På den måten blir pakkeløsningen  et svært nyttig verktøy for elever som trenger mer mengdetrening i basisfagene.

Du kan lese mer om Kartleggeren her: http://fagbokforlaget.no/kartleggeren

Kursene i UNIK-pakken dekker fagene norsk, engelsk og matematikk med nivåer som spenner fra småskolen til videregående skole. I matematikk har vi inngått samarbeidsavtale med M+(må kjøpes separat) og Mattemestern (gratis)

Vi kaller det tilpasset opplæring satt i system!UNIK-PAKKEN INNEHOLDER:

 

PåloggingPris (eks. mva. per år)

Unik: Kr 50 per elev (minstepris kr 5390,-)

Skolen betaler for antall elever i målgruppen 5. kl. - 1 VGS.
Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.

For mer informasjon om våre digitale produkter, demotilgang og bestilling - ta kontakt:

E-post: digitalt@fagbokforlaget.no
Tlf.: 55 38 88 00 

     

                                          
 


LAST NED FILER:
Opprettet: 24.02.2009 22:49, endret: 12.10.2016 8:46