Forside > Saganett
Saganett

Saganett
Pålogging Saganett

Saganett– Komplett læringsressurs som gir en helhetlig oversikt over norskfaget.

 • Multifunksjonelt læremiddel i norsk for ungdomstrinnet
 • Oppgavene er nivådifferensiert i tre nivåer. De enkleste oppgavene er laget spesielt for elever med lærevansker.
 • Alle oppgaver er lest inn som lyd.
 • Støtte for bryterstyring og leselist.
 • Farger og design tar hensyn til synshemmedeog elever med lese- og skrivevansker.

Saganett tar utgangspunkt i stoff fra det populære norskverket Fra saga til CD, men du trenger ikke være bruker av verket for å kunne bruke nettressursen. Stoffet er lagt opp som en interaktiv bok der elevene bruker navigasjonsstrukturen til å finne frem til aktuelt stoff. Deretter blar elevene seg gjennom «boken» side for side. Sidene kan inneholde lesestoff, videoer, bildepresentasjoner eller interaktive oppgaver.
Totalt har læringsressursen over 400 oppgavemoduler som hver består av en eller flere sider, noe som gir til sammen over 1000 sider læringsstoff. Alle sidene er også spilt inn på lyd. Hver oppgavemodul er differensiert etter vanskelighetsgrad (1–3). Innholdet er variert og stimulerer ulike typer læringsstiler
Eksempler på oppgavetyper:

 • Dra og slipp – plasser alternativer riktig i bildet
 • Finn ord i teksten og marker det riktige
 • Dra linjer mellom begreper som hører sammen 123
 • Diktater – lytt og skriv riktig
 • Flervalgsoppgaver
 • Nedlastbare arbeidsark

I menyen til venstre på denne siden kan du få hjelp og brukerstøtte. For å få tilgang til Saganett klikk på en av knappene lenger oppe på siden. Lykke til!

Læremiddelet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Saganett er tilgjengelig som en del av UNIK-pakken.

Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.

For priser og avtaler, kontakt Fagbokforlaget:

E-post: digitalt@fagbokforlaget.no
: 55 38 88 00
Telefon


Opprettet: 06.02.2009 10:45, endret: 12.11.2013 12:52