Forside > Offentlige publikasjoner
banner4
Nylig utgitt på Fagbokforlaget (offentlige publikasjoner)
Skatte-ABC 2016/17
Skatte-ABC 2016/17 ? En praktisk skattehåndbok som besvarer de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere. ? Behandler utførlig skattereglene for inntektsåret 2016. ? Behandler endringer i skattereglene for 2017. Nyhetene for 2017 er tydelig markert med grå...
Tolltariff 2017
Inneholder tolltariff med statistisk varefortegnelse, alminnelige fortolkningsregler, landlister, informasjon om offisiell statistikk over inn- og utførsel av varer og et vedlegg hvor det er tatt inn definisjoner, opplysninger om tollkvoter, tollnedsettelser og annet
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 29 april 2016 nr. 7 fra 1 oktober 2016
Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av...
banner5
banner6