Forside > Offentlige publikasjoner > Proposisjoner og meldinger
Nylig utgitt på Fagbokforlaget (Offentlige Publikasjoner)
Prop. 1 S, Statsbudsjettet 2015
ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
978-82-450-1737-3 okt 2014 Ukjent Gratis
Prop. 1 LS, Skatter og avgifter 2015
ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
978-82-450-1739-7 okt 2014 Ukjent Gratis
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Prop. 1 S, Statsbudsjettet 2015 978-82-450-1737-3 okt 2014 Ukjent Gratis
Prop. 1 LS, Skatter og avgifter 2015 978-82-450-1739-7 okt 2014 Ukjent Gratis
Prop. 1 S, Statsbudsjettet 2014 978-82-450-1561-4 okt 2013 Ukjent Gratis
Prop.127 S (2010-2011) NB STP20101270S mai 2011 Ukjent Gratis
Prop.131 S (2010-2011) NB STP20101310S mai 2011 Ukjent Gratis
Prop.129 S (2010-2011) NB STP20101290S mai 2011 Ukjent Gratis
Prop.128 S (2010-2011) NB STP20101280S mai 2011 Ukjent Gratis
Meld.St.4 (2010-2011) NB Anmodnings- og utrednings STM1100400 nov 2010 Ukjent Gratis
Meld.St.5 (2010-2011) Datatilsynets og Personvernn STM20100050D okt 2010 Ukjent Gratis
Meld.St.1 (2010-2011) NB Nasjonalbudsjettet 978-82-450-1089-3 okt 2010 Ukjent Gratis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »