Forside > Høyere utdanning > Jus
Nylig utgitt på Fagbokforlaget (Høyere Utdanning)
Økonomisk familierett
Sentralt i familieretten står de økonomiske rettsvirkningene av inngåelse av ekteskap samt delingen av ektefellenes formue ved separasjon og skilsmisse. Formålet med denne fremstillingen er at leseren skal tilegne seg kjennskap til - de økonomiske virkninger av... LES MER
ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
978-82-450-0115-0 apr 2018 Ja 449,-
Arbeidsmiljøloven med kommentarer, 4. utgave
Arbeidsmiljøloven med kommentarer gir fyldige, balanserte og detaljerte kommentarer til alle bestemmelsene i arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 med senere endringer. Boken omtaler og gir referanser til rettsutviklingen nasjonalt og internasjonalt. Kommentarene er oppdatert... LES MER
ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
978-82-450-1870-7 jan 2017 Ja 1399,-
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Økonomisk familierett 978-82-450-0115-0 apr 2018 Ja 449,-
Arbeidsmiljøloven med kommentarer, 4. utgave 978-82-450-1870-7 jan 2017 Ja 1399,-
Ekteskapsloven; med forskrifter; sist endret ved l... 978-82-450-8542-6 des 2016 Erstattet av nytt produkt 89,- ink.mva
Personlig økonomi - juss 978-82-450-1509-6 okt 2016 Ja 599,-
Straffeprosessloven; sist endret ved lov 29 april ... 978-82-450-8531-0 okt 2016 Erstattet av nytt produkt 185,- ink.mva
Straffeloven 2005; sist endret ved lov 29 april 20... 978-82-450-8530-3 okt 2016 Erstattet av nytt produkt 109,- ink.mva
Pasient- og brukerrettighetsloven; med forskrifter... 978-82-450-8533-4 okt 2016 Erstattet av nytt produkt 159,- ink.mva
Lov om offentlige anskaffelser; med forskrift; sis... 978-82-450-8526-6 sep 2016 Erstattet av nytt produkt 89,- ink.mva
Domstolloven; sist endret ved lov 22 april 2016 nr... 978-82-450-8523-5 aug 2016 Erstattet av nytt produkt 125,- ink.mva
Vegtrafikkloven; sist endret ved lov 17 juni 2016 ... 978-82-450-8524-2 aug 2016 Erstattet av nytt produkt 79,- ink.mva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »