Forside > Skatte-abc 2016/17

Skatte-ABC 2016/17

Skatte-ABC 2016/17
Skatteetaten
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-2198-1 15.01.2017 Erstattet av nytt produkt 579,- 1599
Skatte-ABC 2016/17

• En praktisk skattehåndbok som besvarer de fleste skattespørsmål for selskaper og personlige skattytere.
• Behandler utførlig skattereglene for inntektsåret 2016.
• Behandler endringer i skattereglene for 2017. Nyhetene for 2017 er tydelig markert med grå bakgrunn.
• Behandler lønn og en rekke tilleggsytelser i arbeidsforhold, bl.a. bil, elektronisk kommunikasjon og ulike velferdstiltak.
• Behandler spørsmål om beskatning av kapitalinntekter som inntekt av fast eiendom, aksjeutbytte, inntekt av andre verdipapirer og kapitalgevinster/-tap.
• Boka inneholder et eget lov- og forskriftsregister.
• Det er omfattende henvisninger til lov- og forskriftsbestemmelser, relevante dommer og uttalelser.
• Det er et omfattende stikkordregister.
• I egen del står satser mv.

Løsningene som er angitt i Skatte-ABC vil normalt bli lagt til grunn av skattemyndighetene.
 


Bøker av Skatteetaten

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Skatte-ABC 2016/17 978-82-450-2198-1 jan 2017 Erstattet av nytt produkt 579,-