Forside > Atferdsproblemer I Skolen

Atferdsproblemer i skolen

Atferdsproblemer i skolen
Bo Hejlskov Elvén
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-2115-8 02.01.2017 På lager 279,- 150
På mange skoler er hverdagen preget av uro og konflikter. Mye tid og energi går med til å skape ro i klasserommet, og dette går på bekostning av lærerens undervisning og elevenes læring. Denne boka viser hvordan pedagoger og andre ansatte i skolen kan tenke og handle i utfordrende møter med elever.

Med utgangspunkt i metoden lavaffektiv tilnærming og en lang rekke konkrete eksempler viser forfatteren Bo Hejlskov Elvén hva konflikter er, hvorfor de oppstår, hvordan man trinn for trinn løser dem, og ikke minst hvordan konfliktene kan forebygges. Rådene forfatteren gir, er konkrete, praktiske og presenteres i form av elleve grunnleggende prinsipper.

Atferdsproblemer i skolen inneholder også utdypende studiemateriale og et forord av Terje Ogden. Boka henvender seg til alle som jobber med elever i skolen, som lærere, spesiallærere, assistenter og ledere.


Bo Hejlskov Elvén er psykolog og har lang erfaring med å veilede og utdanne pedagoger og omsorgspersonale i håndtering av problemskapende atferd. Han har skrevet en rekke bøker om lavaffektiv tilnærming og er en mye brukt foreleser. Han er også medlem av det svenske psykologforbundets etiske råd.


Denne boka inneholder mye fornuft, og mange vil nok kjenne igjen eksemplene som det finnes mange av i denne teksten. Det gjør stoffet både interessant og lesbart, og understreker at atferdsproblemer er et resultat av samhandlingen mellom elev og omgivelser heller enn noe som finnes i eleven.
Terje Ogden i bokas forord
 


Bøker av Bo Hejlskov Elvén

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Atferdsproblemer i skolen 978-82-450-2115-8 jan 2017 Ja 279,-