Forside > Norsk Fyrliste 2016

Norsk Fyrliste 2016

Norsk Fyrliste 2016
Kystverket
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-2080-9 12.09.2016 På lager 700,- ink.mva 800
Norsk fyrliste beskriver maritime fyrinnretninger på land og i sjøen som gir lyssignaler. Oppmåling av grensene mellom hver sektor blir målt med DGPS. På sjøkart med en eldre oppmåling kan peilingene på sektorgrensene samt angitte posisjoner, avvike noe mellom fyrliste og sjøkart. Det er da viktig å forholde seg til kartets data når en ”seiler” i kartet.
Fyrlisten gir en generell informasjon som er ment å være et hjelpemiddel for navigatøren. Informasjonen skal således ikke brukes som hovedgrunnlag for seilasen.
I tillegg gir fyrlisten informasjon om andre hjelpemidler for navigasjon, herunder merkesystemet i Norge og elektroniske navigasjonssystemer.
 


Bøker av Kystverket

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Norsk Fyrliste 2016 978-82-450-2080-9 sep 2016 Ja 700,- ink.mva