Forside > Økonomijournalistikk

Økonomijournalistikk

Økonomijournalistikk
Flere nedlastinger
X
Perspektiver og metoder
Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn og Espen Sørmo Strømme (red.)
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-1623-9 12.01.2016 På lager 399,- 300
Økonomijournalistikk er blitt et stadig viktigere journalistisk felt. Området er imidlertid underbelyst både i forskningen, journalistutdanningene og i redaksjonene. Ikke minst viste finanskrisen at det var behov for mer kunnskap om denne grenen av journalistikken.

Bokens del I samler nyere norsk og internasjonal forskning om temaet for å bidra til en dypere forståelse av økonomijournalistikk som samfunnsfenomen. I tillegg trekker boken frem områder som fortjener og krever mer forskningsinnsats.

Del II presenterer grunnleggende fremgangsmåter for den som skal forstå og formidle økonomiske forhold.

Boken henvender seg til forskere, lærere, studenter, praktiserende journalister og andre interesserte.


FORFATTERE

Paul Bjerke
er professor i journalistikk ved Høgskulen i Volda. Han er PhD fra Universitetet i Oslo med en avhandling om presseetikk og profesjonsmoral. Bjerke var journalist, nyhetsredaktør og ansvarlig redaktør i Klassekampen i årene 1982-1997. Han har senere skrevet flere bøker, artikler og bokkapitler om journalistikk.

Birgitte Kjos Fonn er førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og dr.philos. i historie fra Universitetet i Oslo (UiO) på en avhandling om pressehistorie. Hun er fagkoordinator for HIOAs fagforfatterstudium og tidligere blant annet utenriksjournalist. Er cand. polit. i sosiologi fra UiO, og Master of Science i “The Politics of the World Economy” fra London School of Economics and Political Science (LSE). 

Espen Sørmo Strømme er høgskolelektor i journalistikk ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen i Kristiansand. Han har mastergrad i økonomijournalistikk fra Høgskolen i Bodø. Han har jobbet som journalist i sju år, blant annet i Fædrelandsvennen, Romsdals Budstikke, NRK Nordland og Adresseavisen.

Andreas Ytterstad
er førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Han skrev doktorgrad om mediedekningen av norsk klimapolitikk, og er opptatt av klimaspørsmålet både som forsker og som nestleder i Concerned Scientists Norway. Han har publisert flere arbeider om etikken og journalistrollen i klimajournalistikken og har et eget kurs i klimajournalistikk på HiOA. Han har også vært initiativtaker for alliansen Broen til framtiden, et samarbeid mellom forskere og fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse.
 


Bøker av Paul Bjerke, Birgitte Kjos Fonn; Espen Sørmo Strømme

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Økonomijournalistikk 978-82-450-1623-9 jan 2016 Ja 399,-