Forside > Digital Kompetanse I Barnehagen

Digital kompetanse i barnehagen

Digital kompetanse i barnehagen
Bergersen, Ane; Gjerde, Hege; Helland, Synneva (red.)
Forlag ISBN Utgitt Lagerstatus Pris Sider
Fagbokforlaget 978-82-450-1012-1 21.09.2010 På lager 369,- 198
Digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og kunnskap for barn. Førskolelæreren trenger bred kompetanse i bruk av digitale verktøy, både i arbeidet med barna og i tilknytning til andre sider ved barnehagens arbeid. Digital kompetanse i barnehagen er en bok som tar for seg begge deler. Den viser hvordan digitale verktøy i form av enkle programmer og standard utstyr kan bidra til å øke barns læring med utgangspunkt i barnas engasjement og interesser. Digital kompetanse i barnehagen bruker eksempler fra de fleste fagområdene i rammeplanen.

Boken henvender seg til studenter og undervisere på førskolelærerstudiet og personale i barnehager, men kan også være aktuell for bruk i skolen.

De seks forfatterne er ansatt ved Høyskolen i Sogn og Fjordane og har mange års erfaring med undervisning og utviklingsarbeid knyttet til digital kompetanse i barnehage og skole.

Redaktører for boken er Ane Bergersen, Synneva Helland og Hege Gjerde.
 


Bøker av Bergersen, Ane; Gjerde, Hege; Helland, Synneva

Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Global forståelse 978-82-450-1372-6 jun 2017 Ja 319,-
Digital kompetanse i barnehagen 978-82-450-1012-1 sep 2010 Ja 369,-