Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Annonsering
Annonsering

Dersom du ønsker å annonserer i noen av våre tidsskrifter, vennligst kontakt markedsavdelingen@fagbokforlaget.no

Vi kan gjerne lage annonsen for deg. Det koster kr 1000 eks, mva. per annonse.

# # #

Kart og plan 2015

Hovedtemaene for de fire numrene i KART OG PLAN i 2015 er følgende:
Nummer 1: Klimatilpasning.
Nummer 2: Den nye jordskifteloven.
Nummer 3: Eiendomsgrenser på land, i vann og i matrikkel.
Nummer 4: Areal- og transportplanlegging i byregioner og planleggerrollen.

Nummer 1 vil etter utgivelsesplanen være ute til abonnementene i uke 12 (16.-20. mars), nr. 2 i uke 26 (22.-26. juni), nr. 3 i uke 39 (21.-25. september), nr. 4 i uke 51 (14.-18. desember).
Ferdig utformede annonser må være klare ca. en måned før utgivelse. Samlet faktura for annonsering blir sendt ut i forbindelse med utgivelsen av det første nummeret en velger å annonsere i.

Tabellen nedenfor viser annonsepriser (eks. mva.) i KART OG PLAN for 2015, for ferdig utformede annonser:

 Størrelse Ved bestilling i 1-2 numre:
Pris per nummer:
Ved bestilling i 3-4 numre: 
Pris per nummer:
 Fargeannonser     
 1/1 side (13,5 x 20,5 cm)*   kr 5.800,-   kr. 5.300,-
 1/2 side(13,5 x 10 cm)  kr 3.300,-   kr 2.800,-
 1/4 side (13,5 x 4,8 cm)  kr. 1.900,-   kr. 1.700,-
 Sort/hvitt annonser     
 1/1 side (13,5 x 20,5 cm)   kr. 3.900,-  kr. 3.400,-
 1/2 side (13,5 x 10 cm)   kr. 2.200,-   kr. 1.900,-
 1/4 side (13,5 x 4,8 cm)   kr. 1.300,-     kr. 1.100,-

 * Forside og bakside er i farger og koster per nummer hhv. kr. 11.600,- og kr. 6.300,- (eks. mva.).

###

Tidsskrift for velferdsforskning:

1/1 side: 2990,-
1/2 side: 1890,-

Materiellfrister:
#3/2015: 01.09 (utg. 29.09)
#4/2015: 01.11 (utg. 08.12)

###

Norsklæreren:

Se http://www.norskundervisning.no/om-lnu/om-norsklaereren/annonsere-i-norsklaereren/

Opprettet: 29.04.2015 12:06, endret: 04.06.2015 14:10