Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Fou i praksis
FoU i praksis

Tidsskriftet FoU i praksis tar for seg FoU-arbeid i tilknytning til praksis på alle nivå og områder i utdanningssystemet som er av stor samfunnsmessig betydning. Tidsskriftet er en formidlingskanal for forskningsresultater med nytteverdi for pedagogisk praksis og videre forskning. Tidsskriftet er i stor grad orientert mot profesjonsfeltet, med lærerutdanning og skoleutvikling som sentrale områder. Artikler kan dreie seg om praksis på alle nivå og områder av utdanningssystemet, fra barnehage til høyere utdanning. Artiklene vil hovedsakelig være empirisk fundert, men teoretiske og metodiske bidrag som kan ha betydning for forsknings- og utviklingsarbeid, ønskes også velkommen. I tidsskriftet publiseres vitenskapelige artikler etter fagfellevurdering (nivå 1).
 

ISSN: 1504-6893 (print), 1890-6990 (online)
Opplag: 200
Utgaver per år: 2
Språk: norsk, svensk, dansk og engelsk 


NETTUTGAVE: LOGG INN HER
 

ABONNERE?

Kontakt abonnement@fagbokforlaget.no

Bestill enkeltartikler fra tidsskriftet ved å sende e-post til: ordre@fagbokforlaget.no
 

Redaksjon

Førsteamanuensis Tale M. Guldal, Program for lærerutdanning, NTNU, tale.guldal@plu.ntnu.no
Førsteamanuensis Ole Enge, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU, ole.enge@ntnu.no
Postdoktor Odin Fauskevåg, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, odin.fauskevag@svt.ntnu.no
Professor Vivi Nilssen, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, NTNU, vivi.l.nilssen@ntnu.no
Professor May Britt Postholm, Program for lærerutdanning, NTNU, may.britt.postholm@plu.ntnu.no
Førsteamanuensis Christin Tønseth, Institutt for pedagogikk og livslang læring, NTNU, christin.tonseth@svt.ntnu.no

 

Redaksjonsråd

Førsteamanuensis Marit Honerød Hoveid, Pedagogisk institutt, NTNU
Professor Janne Madsen, Høgskolen i Buskerud
 

Skriv for oss

Manuskriptet skal være gjennomarbeidet og språkrettet fra forfatterens side og sendes som vedlegg til e-post i Word eller Rikt tekstformat til fouipraksis-forlag@fagbokforlaget.no 


Skriv "Manus til vurdering, FoU i praksis" i emnefeltet.

Se vår forfatterveiledning.
 

Kontaktperson

Førsteamanuensis Tale M. Guldal, Program for lærerutdanning, NTNU
E-post: tale.guldal@plu.ntnu.no
Henvendelser om abonnement, adresseendring o.l. rettes til: abonnement@fagbokforlaget.no

 

Utgiver

Tidsskriftet har base ved Program for lærerutdanning ved NTNU, Pedagogisk institutt ved NTNU og Avdeling for lærer- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag og utgis i samarbeid med Fagbokforlaget. Tidsskriftet utgis med støtte fra Norges forskningsråd.

Tidsskriftet FoU i praksis er indeksert i EbscoHost (www.ebscohost.com) og Scopus (www.scopus.com).

Opprettet: 11.03.2015 14:25, endret: 15.03.2016 9:55
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
Magma 3/2015 1500-0788 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon
1 2 3 »