Forside > Høyere utdanning > Jus > Arbeidsrett.no
Arbeidsrett.no

Hva er arbeidsrett.no?

Redaktørene, Henning Jakhelln, Helga Aune, Nina Kroken og Claude Lenth, har sammen med ca. 30 advokater og jurister skrevet grundige kommentarer til arbeidsmiljøloven, arbeidstvistloven, allmenngjøringsloven, ferieloven og lønnsgarantiloven.
I tillegg er den internasjonale arbeidsretten, pensjoner, permitteringer, og konkurranseklausulene grundig behandlet. Forfatterne tar opp sentrale og viktige problemstillinger på alle nivåer, og gir eksempler som reflekterer hverdagen.

Arbeidsrett.no holdes løpende oppdatert med alt det som skjer innenfor feltet arbeidsrett. Nye avgjørelser fra Høyesterett og EF-domstolen, nye forskrifter og direktiver osv. blir fortløpende oppdatert. Du vil derfor være à jour med rettsutviklingen på en helt annen måte enn det som er vanlig ved tradisjonelle kommentarutgaver. Forfatterne har til hver bestemmelse og emne funnet frem de relevante rettskildene. Det er lenker til nasjonale og internasjonale dommer, forarbeider og EU-direktiver. Lenkene er blant annet til kjente nettsider som Lovdata, regjeringen.no og EUR-Lex.

Gå inn på nettstedet her.

Innledningen til Arbeidsrett 14a ligger som PDF nederst på denne siden. Du kan også lese den ved å trykke her:

http://fagbokforlaget.no/filarkiv/Arbeidsrett%2014%20A%20Innledning.pdf 


Hvis du har spørsmål, kan du ta kontakt med Fagbokforlaget på e-post abonnement@fagbokforlaget.no eller på
telefon 55 38 88 00.LAST NED FILER:
Opprettet: 26.09.2014 13:31, endret: 24.08.2016 12:26