Forside > Videregående > Samfunnsfag  > Samfunnsfag vg1/vg2
Samfunnsfag Vg1-Vg2

Samfunnsfag for Vg1 studieforberedende og for Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram


Fagbokforlaget tilbyr følgende læreverk i samfunnsfag for videregående:

  STREIF
Streif er et læreverk for samfunnsfag for Vg1 SF og Vg2 YF. Streif tilbyr solid og oppdatert fagstoff og stimulerer elevene til å tenke selv. Verket gir elevene et nyansert og kritisk perspektiv på verden ved å ta opp problemstillinger som de må reflektere over og sette inn i en større sammenheng. Streif består av en studiebok, arbedisbok for YF og et splitter nytt fagnettsted. Les mer om Streif her.
 
SPEKTRUM
Spektrum gir en bred innføring i de ulike emnene i samfunnsfag i videregående opplæring, Vg1 eller Vg2, og passer for elever som leser samfunnsfag. Boka er lett å lese og finne fram i. Til Spektrum er det laget ei arbeidsbok for elevene og nettsider med aktuelle nyheter, nyttige lenker og interaktive oppgaver. Les mer om Spektrum her.
Opprettet: 25.09.2012 13:53, endret: 25.09.2012 15:13