Forside > Grunnskole > Engelsk > Engelsk 1-7
ENGELSK 1.-7. TRINN

Fagbokforlaget har følgende læreverk i engelsk for 1.-7. trinn:


First ChoiceFirst Choice

First Choice er et nytt læreverk i engelsk for barnetrinnet som tar utgangspunkt i den aktive, lærende elev. Elevene vil raskt forstå og snakke engelsk gjennom spennende tekster, dialoger, spill, leker, sanger, rim og regler.

First Choice henvender seg til alle lærere – fra den nyutdannede engelsklæreren til den mer erfarne som søker nye innfallsvinkler i undervisningen.Les mer om First Choice, bla i bøkene og se på nettressursen her!

Junior Scoop


Junior Scoop er et engelskverk for 1. til 4. klasse. Junior Scoop 1-2 er nå revidert og har fått ny Workbook, ny lærerveiledning, nye flashcards, ny CD, samt en beriket digital utgave av Workbook. På Junior Scoop 3 og 4 har Textbook kommet i en digital utgave med lyd.


Les mer om Junior Scoop her!


A New Scoop. Engelsk 5.-7. trinnA New Scoop


A New Scoop er eit læreverk i engelsk for 5.-7. trinn. Grunnbøkene i A New Scoop er temabaserte med tekstar som legg til rette for tilpassa undervisning både når det gjeld læringsmetodar og nivå. A New Scoop 5 gir elevane ein mjuk overgang frå småskulen til mellomtrinnet.  

Les mer om A New Scoop her!Andre tilbud i engelsk for 1.-7. trinn:


Read me!

 

Read Me! er eit sett differensiert undervisningsmateriell i engelsk for elevar på mellomtrinnet.  Materiellet er samla i ein boks som inneheld lesehefter, CD-er (lydbok) og ei ressursbok for læraren.

Se nærmere på Read me! her.

 


MarmadukeMarmaduke
 
Marmaduke er ei eske med alt som trengst av konkretiseringsmateriell til engelskundervisninga dei første åra.

Les mer om Marmaduke!

Opprettet: 10.07.2012 16:34, endret: 05.06.2013 13:26