Forside > Grunnskole > Matematikk > Matematikk 8-10
MATEMATIKK 8.-10. TRINN

Fagbokforlaget har følgende læreverk i matematikk for 8.-10. trinn:

KodexKodex

KodeX
er et emnebasert matematikkverk som presenterer matematikken på en virkelighetsnær, relevant og morsom måte. Elevene skal føle at matematikken er noe som angår dem, og som kan brukes i hverdagen. I KodeX er det elevenes læring og mestring som står i fokus. Verket går vekk fra spiralprinsippet og tar i stedet for seg færre emner i året – med fokus på fordypning og grundig gjennomgang av temaene. På denne måten får elevene ro til å sette seg godt inn i stoffet, samtidig som læreren får bedre tid til individuell tilrettelegging.

Les mer om Kodex her!              Gå direkte til nettressursen

 FormatTetra

Tetra
har alt for hvert årstrinn i én elevbok: differensierte oppgaver, leksedel, regelsamling og fasit. I Tetra er språket enkelt og matematisk korrekt. Oppgavene er mange og varierte med blant annet utfordrende oppgaver for elever som vil ha noe å bryne seg på. Læreren kan lett velge arbeidsformer for elevene og veksle mellom individuelt arbeid og samarbeid. Fargerike illustrasjoner og foto motiverer og skaper interesse for det matematiske emnet.

Les mer om Tetra her!
Opprettet: 10.07.2012 15:58, endret: 24.08.2012 12:31