Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Nordand
NORDAND

Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (Nordic Journal of Second Language Research)

NORDAND publiserer vitenskapelige artikler som er relevante for det å lære eller bruke ett av de nordiske språkene som andrespråk. Etableringen av tidsskriftet og den første årgangen er støttet av Nordplus Sprog.

Målgruppe
Tidsskriftet henvender seg til forskere, men også til andre med interesse for ny kunnskap om det å lære språk og om flerspråklighet.

ISSN: 0809-9227
Opplag: 350
Utgaver per år: 2
Språk: norsk, svensk, dansk, engelsk

Abonnementspriser 2014
Institusjon kr 485,–
Privat  kr 340,–
Student kr 215,–

Heftepris kr 150,–


Bestilling: abonnement@fagbokforlaget.no

Redaksjon
Niclas Abrahamsson, professor, Stockholms universitetet, Sverige: niclas.abrahamsson@biling.su.se
Anne Golden, professor, Universitetet i Oslo, Norge: anne.golden@iln.uio.no
Helle Pia Laursen, lektor, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, Danmark: heen@dpu.dk
Åsa Palviainen, professor, Jyväskylä universitet, Finland: asa.palviainen@jyu.fi

Kontakt: Anne Golden  
E-post: anne.golden@iln.uio.no  tel: +47 22 85 42 91  fax: +47 22 85 71 00

Annonsering
Katarzyna Kiełkowska
Telefon +48696219432
E-post:
katarzyna.kielkowska@fagbokforlaget.no

Opprettet: 23.11.2006 14:14, endret: 15.12.2014 14:53
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Nordand 1/2015 0809-9227 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon