Forside > Videregående > Historie
Portal

Historie Vg2 og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og

Historie påbygging, Vg3 yrkesfaglig utdanningsprogram


  • Vekker interesse og stimulerer til kritisk tenkning
  • Tekster av høy faglig kvalitet
  • Estetisk vakker og innbydende utforming
  • Bildene har faglig egenverdi
  • Historie i mikroperspektiv og makroperspektiv


Historie dreier seg ikke bare om fortiden, men kan også fortelle oss noe om nåtiden og framtiden. Ettersom det ikke finnes bare én sannhet om verken fortiden, nåtiden eller fremtiden, får elevene belyst historien fra ulike perspektiv i Portal: fra mikroperspektivet, som gjør historien spennende og nær, til makroperspektivet, som hjelper dem til å forstå de lange linjene og se årsakssammenhenger i et større, globalt perspektiv.Oppbygging og struktur

Alle komponentene er tydelig og strukturert bygd opp med kompetansemål, innledninger med problemstillinger og oppsummeringer. Læreverket for består av verdens- og norgeshistorie før 1750, verdens- og norgeshistorie etter 1750, arbeids- og studieboka Arbeidsportal og et fagnettsted. Portal påbygging er skreddersydd for historie på påbyggigngskurset. Her er sidetallet i boka tilpasset timetallet.

I lærebøkene finner man kjernen i lærestoffet med vekt på fortelling og sammenheng. Arbeidsportal er en felles arbeidsbok for begge årene og inneholder arbeidsoppgaver og arbeidsopplegg av ulik vanskelighetsgrad innenfor de ulike emnene. Fagnettstedet har utdypende stoff, oppgaver og forslag til undervisningsopplegg.

Fagnettstedet er innholdsrikt, men oversiktlig og enkelt å bruke og legger til rette for stor variasjon i historieundervisningen. Ettersom fagnettstedet er en integrert del av læreverket, følger det samme kapittelinndeling som grunnbøkene. Her finner elevene oppgaver – fra de enkleste til kompliserte fordypnings- og kildeoppgaver – og tilleggsstoff som film- og lydklipp, kart og kommenterte lenkesamlinger. Læreren finner også egne ressurser som lysbildepresentasjoner av kapitlene, forslag til undervisningsopplegg og ekstra fagstoff. 

Gå til Portal fagnettsted.

Portal er skrevet av ledende fagpersoner med bred erfaring fra forskning og undervisning ved universitet, høyskole og videregående skole. Ved å vinkle lærestoffet etter de eksplisitte kompetansemålene i læreplanen og utforme oppgaver og undervisningsopplegg av ulik vanskelighetsgrad, viser forfatterne at de har tatt læreplanen og elevene på alvor.


Kompontenter

Grunnbok Vg2 og Vg3

Grunnbok Vg3 for YF påbygging

Arbeidsbok

Fagnettsted

Se alle komponentene i Portal her.

Opprettet: 20.06.2012 9:15, endret: 03.03.2015 10:03