Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Omsorg
Omsorg

- Nordisk tidsskrift for palliativ medisin

Omsorg er et idealistisk og nordisk tidsskrift for alle som arbeider eller har nære relasjoner til alvorlig syke, de svakeste gamle eller døende. Artiklene omtaler grenselandet mellom etikk, humanisme og moderne medisin. Hvert nummer tar opp et eget tema. Medlemskap i Norsk Palliativ Forening inkluderer abonnement på Omsorg. Medlemskapet koster kr 350. Se www.palliativ.org.

ISSN: 0800-7489
Opplag: 4000
Utgaver per år: 4
Språk: Nordisk

Abonnementspriser 2015 - Norge:
Privat: NOK 395,– per år
Institusjon: NOK 525,– per år
Enkeltnummer: NOK 145,– per stk.


Abonnement tegnes ved henvendelse til Fagbokforlaget

e-post: abonnement@fagbokforlaget.no
www.fagbokforlaget.no
Kanalveien 51, 5068 Bergen, Norge
Tlf.: + 47 55 38 88 00 • Faks: + 47 55 38 88 01
Dette gjelder for alle i Norden.

NB! For kunder i Norge:
Et medlemskap i Norsk Palliativ forening inkluderer årsabonnement på Omsorg. Årskontingent inkludert abonnement
Pris NOK 450,-.

NB! For kunder i Danmark:
I Danmark tilbydes OMSORG også via medlemsskap af Foreningen for Palliativ Indsats. (www.palliativ.dk)
Årskontingent for 2012 inkludert tidsskriftet Omsorg er DKR 420,–.

Redaksjon
Ansvarlig redaktør:
Overlege og daglig leder Stein Husebø steinhuse@gmail.com og sbh@verdighetsenteret.no

Redaksjonskomité:
Førstelektor, sykepleier Bjørg Th. Landmark bjorg.landmark Bjorg.Landmark@drmk.no
Psykolog, konsulent Niels Peter Agger n.p.agger@gmail.com
Sykepleierske, Ph.d., forsker Mette Raunkiær raunkiaer@sdu.dk
Filosof Tore Frost torefros@online.no
Filolog/førsteamanuensis  Oddgeir Synnes Oddgeir.Synnes@betanien.no
Sykehusdiakon og spesialist i diakontjeneste i helse og sosialsektoren Anne Hirsch Anne.Hirsch@stolav.no
Professor emeritus dr. med Stig Ottesen Stig.Ottesen@ous-hf.no
PhD., Leg sjukskøterska Berit Seiger Cronfalk Berit.Cronfalk@ki.se

Redaksjonssekretær Tove Langeland
tove.langeland@helse-bergen.no

Annonsering
Katarzyna Kiełkowska
Telefon +48696219432
E-post: katarzyna.kielkowska@fagbokforlaget.no


Manusfrist for

nr 1/16 er 1. desember 2015
nr 2/16 er 1. mars 2016
nr 3/16 er 1. mai 2016
nr 4/16 er 1. september 2016

Opprettet: 22.11.2006 14:01, endret: 09.03.2016 9:53
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Omsorg 4/2013 0800-7489 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon