Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Kart og plan
Kart og Plan

Kart og Plan er det sentrale vitenskapelige tidsskrift om geomatikk, kartfag, planfag, eiendomsfag og arealjuss i Norge, og er utgitt siden 1908. Kart og Plan eies av Norges Jordskiftekandidatforening, faglig gruppe av Norske Sivilingeniørers Forening (NJKF/NIF).

Hovedtema i 2014
KP1-2014 Våre fag i 200 år 1814 – 2014 [Inge Revhaug og Bjørn Ragnvald Pettersen]
KP2-2014 Matrikkel, eiendomsfag og grunnerverv [Leikny Gammelmo og Sølve Bærug]
KP3-2014 Kartografi [Terje Midtbø]
KP4-2014 Nye røster – perspektiver på by og regionplanlegging [Eva Falleth]


Hovedtema 2015
KP1-2015 Klimatilpasning [Steinar Taubøll]
KP2-2015 Den nye jordskifteloven [Per Kåre Sky]
KP3-2015 Eiendomsdannelse [Leikny Gammelmo og Helge Onsrud]
KP4 2015 Areal- og transportplanlegging i byregioner og planleggerrollen [Harpa Stefansdottir]


Hovedtema 2016
KP1 2016 Bildebruk i geomatikken [Øystein Dick]


Abonnementspriser fra 2015
Institusjon kr 695,–
Privatpersoner kr 525,–
Studenter kr 240,–
Enkelthefter kr 160,–

Ansvarlig redaktør:
Inge Revhaug
Institutt for matematiske realfag og teknologi
Postboks 5003, 1432 Ås
Telefon: 64965472

Mobil: 92635961
inge.revhaug@umb.no


Annonsering
Einar Hegstad
Telefon 64 96 53 74
E-post: einar.hegstad@umb.no

Opprettet: 22.11.2006 14:00, endret: 05.05.2015 11:55
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Kart og plan 4/2015 0047-3278 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon