Forside > Tidsskrift > Tidsskrift > Tidsskrift for velferdsforskning
Tidsskrift for velferdsforskning

Tidsskrift for velferdsforskning er et flerfaglig, refereebasert forskningstidsskrift om velferdsspørsmål med vekt på velferdsstaten i historisk og komparativt perspektiv, sosiale problemer, levekår og livskvalitet, trygd , helse og sosiale tjenester. Tidsskrift for velferdsforskning legger vekt på flerfaglighet og ønsker å være et supplement til de disiplinbaserte tidsskriftene. Det er også en ny publiseringskanal for et stort flerfaglig forskningsområde. Tidsskriftet inneholder vitenskapelige originalarbeider, kommentarer og bokanmeldelser. Tidsskrift for velferdsforskning kommer hvert kvartal. Det utkom første gang i 1998.

Abonnenter kan lese tidsskriftet elektronisk på http://tfv.portfolio.no/

Målgruppe
Blant annet lærere, studenter på universitets- og høgskolenivå, forskere, fagfolk som arbeider med planlegging og iverksetting av norsk velferdspolitikk, og media.

ISSN: 0809-2052
Opplag: 400
Utgaver per år: 4
Språk: Norsk
Hjemmeside: www.rokkan.uni.no/projects/?/$present&id=49

Abonnementspriser 2015
Institusjon kr 685,
Privat kr 505,
Student kr 300,
Enkelthefte kr 165,-
Bestilling: abonnement@fagbokforlaget.no

Redaksjon:

 Nanna Kildal (redaktør), forsker I, UniRokkansenteret, Bergen

Jan Erik Askildsen, professor, Universitetet i Bergen

Aksel Hatland, forsker I, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Inger Elisabeth Haavet, professor, Universitetet i Bergen

Einar Øverbye, professor, Høgskolen i Oslo og Akershus

Redaksjonssekretær
Hilde Kjerland, UniRokkansenteret, Bergen

Adresse:
Uni Rokkansenteret
Nygårdsgt. 5
5015 Bergen
Telefon 55 58 38 69
E-post: velferd.rokkan@uni.no

Annonsering
Tone Sæle
Telefon 55 38 88 23
E-post: Tone.saele@fagbokforlaget.no

Opprettet: 22.11.2006 14:00, endret: 08.12.2014 14:01
Tittel ISBN Utgitt På lager Pris Kjøp
Tidsskrift for velferdsforskning 2/2015 0809-2052 ja Ukjent Gratis kjøpsinformasjon