Forside > Videregående > Digitale produkter > Realfag
Nettbasert læremiddel i realfag for elever i videregående opplæring
Veien fram – realfag kan brukes av både norsklæreren og lærere i matematikk og naturfag. Læremiddelet dekker i hovedtrekk hovedemnene i matematikk og naturfag, men i en forenklet utgave. I matematikkleksjonene er det dessuten en del repetisjon. Den norskfaglige delen av fagene blir tatt vare på.

Tekstene er fagtekster i enkelt språk. Oppgavene går ut på å utvide vokabularet og bedre begrepsforståelsen i matematikk og naturfag. Her er mange skriftlige og muntlige oppgaver og de er relatert til disse fagene.

I Veien fram – realfag er det lagt vekt på:
•    Enkelt språk
•    Øvinger i ord og begreper som har med realfag å gjøre
•    Øvinger i innholdsforståelse
•    Enkle skriftlige og muntlige oppgaver
•    Regneoppgaver og øvinger i å lese diagrammer.
•    Rikt bildemateriale
•    Grammatikkøvinger
•    Øvinger i rettskriving, spesielt ord som har med realfag å gjøre


Når elevene arbeider med stoffet og gjør oppgavene, får de kontrollert om de har lært seg de aktuelle ordene og begrepene og om de har skjønt innholdet. Med Veien fram - realfag får elevene også tilgang til en faktadel som inneholder lærestoff med omtale av studieteknikk, grammatikk, rett­skriving, sjangerlære, litterære virkemidler, litteratur- og språkhistorie med mer. I faktadelen er det også laget ekstra grammatikkoppga­ver. Det er lagt inn lenker fra oppgavene i leksjonene til de aktuelle oppslagene i faktadelen.

Veien fram – realfag kan brukes sammen med Veien fram Modul 1 for å dekke hele norskfaget på vg1, og Veien fram Modul 2 på vg2 (les mer om nettbasert norskopplæring med Veien fram her) . De ti første leksjonene i hver av disse modulene sammen med Veien fram - realfag, dekker de to årene i norsk på yrkesfaglig studieretning.

Veien fram- realfag kan brukes i støttetimer, i timene til prosjekt til fordypning, i norsktimene eller i programfagstimene.


For mer informasjon, prøvetilgang og priser, ta kontakt via digitalt@fagbokforlaget.no


Opprettet: 13.04.2011 14:28, endret: 05.05.2011 11:45