Forside > Offentlige publikasjoner > Abonnement
Offentlige publikasjoner fra DSS og abonnement
Fagbokforlaget overtok salg og distribusjon av offentlig publikasjoner august 2009.
Kontrakten ble fornyet i september 2014.

Privatpersoner og private virksomheter må bestille papirversjoner av departementenes, regjeringens
og Stortingets publikasjoner her.

Søk opp den publikasjonen du er på jakt etter og bestill online.

Du kan også bestille på telefon 55 38 66 00 eller e-post: offpub@fagbokforlaget.no

  

Abonnement

En del av de offentlige publikasjonene fra Departementenes Servicesenter (DSS) tilbys i abonnementsordning. Dette gjelder:

 Kategori                                         Pris per abonnement inkl. evt. mva. og porto.
 Prop. S og Prop. LS.  Kr 2539,-
 Meld. St.  Kr 2855,-
 Prop. L og Prop. LS  Kr 1898,-
 NOU  Kr 2402,- (NB! Fritatt for mva.)
 Dokumenter  Kr 2246,-
 Innst.S, Innst. LS (og evt. Blå bok)  Kr 2352,-
 Innst. L, Innst. LS    Kr 1462,-
 Forhandlinger i Stortinget  Kr 2768,-
 Liste A (Stortingets arbeidsplan)  Kr 1342,-
 Register til Stortingsforhandlinger (Saksregister)  Kr 227,-
 Lover  Kr 325,-

Prisene er gjeldende fra 1. september 2016 og gjelder per sesjon definert fra 1. oktober til 1. oktober. Bestiller du etter 1. mai er det halv pris frem til neste sesjon. Abonnementet gjelder til oppsigelse. Faktureres en gang i året, normalt i september.

Nyttige nettsider:

www.regjeringen.no:  Her kan alle laste ned gratis elektroniske versjoner av regjeringens dokumenter til Stortinget, rundskriv, veiledere og brosjyrer, samt NOUer.

www.stortinget.no: Elektroniske versjoner av Stortingets publikasjoner ligger her.

http://publikasjoner.dep.no/: Offentlige etater/virksomheter kan bestille publikasjoner på denne siden.

Nyttig info: F4205 NB/NN Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.  Kun 1 eks. til hver ansatt i nyopprettede barnehager og til nyansatte i eksisterende barnehager. Ytterligere eksemplarer må kjøpes hos Fagbokforlaget.


 

Opprettet: 03.09.2009 13:13, endret: 01.09.2016 15:36