Forside > Grunnskole > Norsk > Norsk 1-7
NORSK 1.-7. TRINN

Fagbokforlaget har følgende tilbud for norskundervisningen på 1. - 7. trinn

  Ordriket 1 – 7

Ordriket er vårt nye norskverk for 1. – 7. trinn hvor systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene er vektlagt. Leseglede har en sentral plass i Ordriket.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/ordriket 

Elle Melle 1 – 4

I Elle Melle brukes mye sang, musikk, rim og regler i leseinnlæringen. Den første lese- og skriveinnlæringen baserer seg på forfatter Anne-Lise Gjerdrums lange erfaring fra skolen.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/ellemelle 

Skriftformingshefter 1 – 3

I skriftformingsheftene Jeg kan stavskrift og Jeg kan løkkeskrift finner du et grundig innlæringsprogram i sammenhengende skrift.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/skriftforming 

Skriftformingshefter av Anne-Lise Kristiansen

Anne-Lise Kristiansen har laget skriftformingsheftene Fra A til Å for løkkeskrift for 1.-3. trinn. Heftene er tilgjengelig både på nynorsk og bokmål. Til skriftformingsheftene hører også en ressursbok for læreren.

Du får en oversikt over disse produktene her.

 

Alfabeta 1 – 2

Med Alfabeta kan læreren velge mellom flere komponenter for å tilpasse tekster, oppgaver og arbeidsmetoder til hver enkelt elev.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/alfabeta 

God i Ord 3 – 7

Systematisk struktur og inspirerende tekster. God i ord gjør arbeidet med norskfaget spennende for elevene. Humoristiske, lærerike og rikt illustrerte bøker inspirerer elevene til skriving og lesing.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/godiord 

 

Klar, ferdig, norsk 1 – 10

Klar, ferdig, norsk! er en læremiddelpakke for elever som følger læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (1-10). Verket har et rikt bildetilfang, og en omfattende nettressursen med lydstøtte til de fleste oppgavene.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/klarferdignorsk 

 

Ordrett 1 - 7

Ordrett er ordlister som faglig og pedagogisk er tilrettelagt for barnetrinnet eller ungdomstrinnet. Finnes på bokmål og nynorsk.

Les om Ordrett for barnetrinnet her.

Sidemålsordlista

Sidemålsordlista – nynorsk er faglig og pedagogisk lagt til rette for undervisningen i nynorsk som sidemål.

Les om Sidemålsordlista her.

Digitale ressurser

 

Lesedilla 1 – 7 trinn

Digitalt bibliotek med over 60 bøker fordelt på tre vanskelighetsgrader. På slutten av hver bok finnes interaktive kontrolloppgaver. Kontakt oss og bestill gratis prøvetilgang.

Les månedens bok på www.fagbokforlaget.no/lesedilla 

 
 

DrillPro 5. trinn og oppover

Nettbasert program for lese- og skrivetrening som fokuserer på problemområdene innenfor norsk lesing og skriving. Send en mail til digitalt@fagbokforlaget.no og få gratis prøvetilgang.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/drillpro   

Touch på nett 3. trinn og oppover

Nettbasert øvelsesprogram for touchmetoden. Inneholder leksjoner, spill og tester. Send mail til digitalt@fagbokforlaget.no og få gratis prøvetilgang.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/touch 

Kartleggeren 5 – vg1

Digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes faglige nivå i norsk, engelsk og matematikk. Send en mail til digitalt@fagbokforlaget.no og få gratis prøvetilgang i to måneder.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/kartleggeren

 

UNIK

Få tilgang til alle våre digitale læremidler gjennom UNIK-pakken.

Les mer på www.fagbokforlaget.no/unik


Andre ressurser

 

Alfabeta Lesekort (1. - 2. trinn)

Alfabeta Lesekort er en eske med 78 lesekort til å ha i klasserommet. Disse blir levert i en fargerik og praktisk eske og egner seg godt til differensiering i undervisningen. Kortene er nivådelte og læreren velger kort ut fra elevens nivå i leseutviklingen.

Les mer her!
 

Staskassa - Norskfaglige spill og aktiviteter (5. - 7. trinn)

  • Spill og aktiviteter knyttet til sjangere som dikt, fortelling, fagartikkel og instruksjon.
  • CD med eksempeltekster og fagtekster
  • Ressursbok med introduksjon til verket, metodisk veiledning og kopioriginaler.

Med Staskassa får elevene trening i å produsere skriftlige og muntlige tekster i ulike sjangere.

Les mer her!
Opprettet: 03.03.2009 11:46, endret: 12.03.2014 14:30