Forside > Spor 1 > Grunnskole > Norsk som andrespråk
Norsk som andrespråk – Grunnskole

Vi har følgende tilbud innen norsk som andrespråk på grunnskolenivå:

 

SATS 
Sats er verket som passer både for minoritetsspråklige elever og elever som trenger en enklere fremstilling av fagstoff. Bøkene tar utgangspunkt i kompetansemålene i norsk, men det er også innslag av andre fagområder som samfunnsfag og naturfag. 

Les mer om SATS her

 


Klar, ferdig norsk

Klar, ferdig, norsk! tar utgangspunkt i Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. I læreverket vektlegges de fire hovedområdene lytte og tale, lese og skrive, språklæring, språk og kultur.

Klar, ferdig, norsk! består av fire komponenter: nettressurs, bildeordbok, arbeidshefter og lærerens bok. Læreverket er temabasert med systematisk ord- og begrepsinnlæring. Dette gir et helhetlig og godt læringsutbytte for flerspråklige elever.

Les mer om læreverket Klar, ferdig, norsk!
                               
 
Finn et ord
Finn et ord er et læreverk som retter seg primært mot fremmedspråklige elever på grunnskolens barnetrinn.

Les mer om Finn et ord.
 
Veien videre

Veien videre er et komplett nettbasert kurs for minoritetsspråklige unge og voksne som skal ta grunnskoleeksamen i norsk eller som ønsker å videreutvikle norskferdighetene sine.

Les mer om Veien videre.
  Morsmål 

Se også våre nettressurser for undervisning i morsmål.
 


 

 Opprettet: 27.02.2009 15:33, endret: 02.07.2015 10:28