Forside > Videregående > Språk > Norsk rettskrivningskurs
Norsk rettskrivingskurs

Norsk rettskrivingskurs er et nettbasert kurs som gir økt kunnskap om norsk rettskriving i form av praktiske øvelser og lettfattelig teori. Kurset kan gjennomføres som rent nettkurs, med eller uten nettlærer, eller i kombinasjon med ordinær klasseromsundervisning.

Målgruppe: Alle som ønsker å bli sikrere i norsk rettskrivning.
Forkunnskaper: Ingen spesielle

Se inngangssidene http://kurs.portfolio.no/

Hvor sikker er du i norsk rettskriving? Kjenner du reglene for når det skal være o og når det skal være å? Sliter du med å skille mellom enkle og doble konsonanter? Vet du automatisk når et ord skal skrives med skj og når det skal skrives med kj?

Norsk rettskrivingskurs hjelper deg til å bli kvitt rettskrivingsproblemer. Kurset inneholder førtester, lærestoff, online-øvelser, nedlastingsprogrammer, ettertester og kontrollspørsmål til i alt 16 klassiske rettskrivingsproblemer:

 • Stavelser
 • Alfabetet
 • Enkel/dobbel konsonant
 • Skj-lyden og kj-lyden
 • J-lyden
 • Lang og kort å-lyd
 • Lang og kort o-lyd
 • Æ-lyden
 • Ustemte og stemte parlyder
 • Nasallydene
 • Vanskelige konsonantforbindelser
 • Stum d
 • Stum g
 • Stum t
 • Hv-ord
 • Endelsene -ene/-ende

I tillegg inneholder kurset leksjoner med såkalte "Kjekt å kunne"-temaer:

 • Effektiv bruk av stavekontrollen
 • Høyfrekvente ord og lesehastighet
 • Parate ordbilder og lesehastighet
 • LIKS - Lesbarhetsindeks
 • Apostrofer og aksenttegn
 • Orddeling
 • Morfemer / for- og etterstavelser
 • Fremmedord og lånord
 • Norsk språkråds tjenester

Vi tilbyr rabatt ved bestilling av flere enn 200 elevlisenser.

For mer informasjon og pristilbud, ta kontakt med:
Kenneth Ramslien
e-post: kenneth.ramslien@fagbokforlaget.no
tlf: 55 38 66 54 | mobil: 975 56 654

Opprettet: 24.02.2009 21:44, endret: 16.12.2011 14:20