Forside > Videregående > Norsk som andrespråk (vgs)
Norsk som andrespråk – Videregående

Vi tilbyr mange læremidler i norsk som andrespråk på videregående nivå. På denne siden finner du læreverk spesielt rettet mot elever på videregående.
Forøvrig anbefaler vi generelle læreverk i norsk som andrespråk for voksne innvandrere. Mer informasjon finner du under fanen Norsk som andrespråk.

Veien fram

Veien fram er et nettbasert læremiddel i norsk for minoritetsspråklige elever som tar videregående opplæring. Nettressursene er basert på norskplanen i LK06 og læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter, nivå 2 og 3. Veien fram kan brukes både som et komplett, frittstående læremiddel og som et supplement til andre læreverk. Veien fram er en del av nettkursene Min vei.Veien fram
omfatter

Norskopplæringen på studiespesialiserende utdanningsprogram
Vg1, Vg2, Vg3 og de to første årene på yrkesfaglig utdanningsprogram – Vg1 og Vg2

Yrkesnorsk Vg1 for utdanningsprogrammene:
Teknologi og industriell produksjon
Elektrofag
Helse- og sosialfag
Restaurant- og matfag
Bygg- og anleggsteknikk
Service og samferdsel
Håndverk og design
Medier og kommunikasjon
Naturbruk
Norsk og realfag
Norsk og samfunnsfag

Veien fram er også tilgjengelig på nynorsk.

Hver modul inneholder 15 leksjoner som igjen inneholder 4–5 tekster og 15–20 oppgaver. Modulene er delt inn i flere temaer. Læreren kan velge ut de temaene og leksjonene som elevene skal arbeide med i programfaget. Alle leksjoner har lydfølge, vanskelige ord og uttrykk er forklart, og det er enkelt å ta i bruk digitale ordbøker og oppslagsverk.

Trykk her for å få mer informasjon og se demo av Veien fram.
Det nettbaserte kursprogrammet Migranorsk tilbyr også kurs som kan være aktuelle for elever på videregående, for yrkesfaglige studieprogram. Kursene det gjelder er HMS - bygg og anlegg og På vei til helsefagarbeider:

HMS - Bygg og anlegg
Kurset består hovedsakelig i instruktive eksempler på typer farlig arbeid, lover og regler, forebyggende arbeid, krav til dokumetnasjon og sertifikater, aktuelt arbeidsutstyr og personlig verneutstyr, aktuelle instanser, praktiske tips og den norske arbeidslivskulturen. Kurset er godt egnet for ungdom i videregående skole som skal introduseres for arbeid i bransjen.
Les mer om kurset HMS-bygg og anlegg her.


På vei til helsefagarbeider
Kurset beskriver hvor en helsefagarbeider kan jobbe og hvem de jobber sammen med. Kommunikasjon, helse og livsstil, kosthold, trening og viktigs sykdommer gjennomgås. I tillegg diskuteres verdier og menneskesyn og samarbeidsformer. Det gis relevant informasjon om arbeidslivet generelt og helse- og sosialtjenesten spesielt.
Les mer om På vei til helsefagarbeider her


Step by step

Nytt læreverk i engelsk for minoritetsspråklige elever
For: Vg1 studieforberedende og Vg2 yrkesfaglige studieretninger

Step by step er vårt helt nye læreverk i engelsk for elever med minoritetsspråklig bakgrunn!

Læreverket bygger på engelskverket for Vg1 Mind the gap. Det faglige innholdet i Step by step er styrt av læreplanen i engelsk, men tekstene, eksemplene og oppgavene er utformet slik at elever med minoritetsspråklig bakgrunn vil ha stort utbytte av å bruke læreverket. Sentralt i Step by step tilretteleggingen for differensiering – boka og nettressursen vil inneholde lærestoff av ulik vanskegrad, og vil kunne tilpasses elever med ulike forutsetninger og evner.

Både i pedagogikk, tematikk og struktur er Step by step tilpasset den minoritetsspråklige målgruppen. Læreverket kan også brukes for andre elever som trenger tilrettelagt undervisning.

Les mer om Step by step her.

Håndbok i grammatikk og språkbruk

Håndbok i grammatikk og språkbruk foreligger nå i ny revidert utgave. Dette er et praktisk oppslagsverk som gir oversikt over systemer i det norske språket, eksempler og forklaringer på språklige fenomener. Verket består av en bok og en nettressurs som sammen vil være et godt supplement til annet undervisningsmateriell.Håndboka retter seg mot kursdeltakere i norsk som andrespråk, men er også et nyttig hjelpemiddel for andrespråkselever i ungdomsskolen og videregående skole.

Les mer om Håndbok i grammatikk og språkbruk her.
Norsk på nytt

Norsk på nytt er et nettbasert og interaktivt kurs i norsk for elever som tar innledende grunnkurs i videregående skole. Kurset består av to deler:
Kurs 1: Norsk og samfunnskunnskap Kurset tar for seg samfunnsfaglige temaer, som det offentlige Norge, livsstil, massemedier, reklame og arbeidsliv. Med temaene følger oppgaver i innholdsforståelse, grammatikk, ordlære, rettskriving m.m. Kurs 1 foreligger på bokmål og nynorsk.
Kurs 2: Skjønnlitterære tekster Kurset presenterer enkle skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer med emner fra K-06 Vg1. Elevene vil også arbeide med oppgaver i innholdsforståelse, grammatikk, ordlære, rettskriving m.m. Kurset gir store muligheter for individuell tilrettelegging. Alle leksjoner har lydfølge. Vanskelige ord og uttrykk er forklart, og det er enkelt å ta i bruk digitale ordbøker og oppslagsverk. I tillegg til lærestoffet tilbys mange kommunikasjonsverktøy, bl.a. blogg og talepost. Ved å arbeide med Norsk på nytt øker elevenes digitale kompetanse, og mange vil også på denne måten få mer motivasjon til å arbeide med faget.

For mer informasjon og pristilbud, ta kontakt med:
Håkon Fanebust
e-post: hakon.fanebust@fagbokforlaget.no
tlf: 55 38 66 56 | mobil: 975 56 656

Opprettet: 24.02.2009 15:58, endret: 18.06.2013 11:02