Forside > Videregående > Språk > Listen & learn (engelsk)
Listen & Learn

Listen & Learn er et effektivt program for engelskopplæring, basert på anerkjente pedagogiske prinsipper, der poenget er at elevene skal tilegne seg innsikt og kunnskap gjennom aktiv og variert oppgaveløsning.

  • Inneholder nyutviklede metoder for effektiv assosiasjonstrening
  • Engelsk skrivemåte og engelsk uttale blir satt i system – spesielt for norske elever
  • Inneholder mer enn 1 000 engelske ord, setninger og uttaleøvelser, alle med bilder og innlest tale
  • Intuitivt i bruk – alle øvelser kan gjennomføres uten opplæring
  • Like velegnet til ordinær undervisning som for dyslektikere og andre med spesielle behov for motiverende og systematisk pedagogikk pedagogisk grunntanke  

Listen & Learn tilbyr en ny pedagogisk tilnærmingsmåte til et velkjent problem i engelskopplæringen. Med dette programmet får elevene innsikt og kunnskap gjennom aktiv og variert oppgaveløsning. Oppgavene stimulerer både syns- og hørselsansen, samtidig som flere kognitive prosesser blir satt i gang ved løsningen av hver enkelt oppgave.

I Listen & Learn blir engelske skrivemåter og fonemer for første gang systematisert spesielt for bruk i norsk skole. I stedet for å måtte lære hvert ord for seg kan elevene konsentrere seg om ett fonem og én skrivemåte om gangen, inntil både betydning, uttale og skrivemåte er innlært.

Opprettet: 24.02.2009 13:59, endret: 03.07.2012 13:30