Forside > Videregående > Språk > Engelsk skriveverksted
Engelsk skriveverksted
Engelsk skriveverksted er et nettbasert tilbud for grunnskolen og videregående, som tar sikte på å gi elevene grundig veiledning og trening i skriftlig engelsk.


Tilbudet er fullstendig selvinstruerende og vil lett kunne integreres i det ordinære pensumet. Elevene kan selv, ev. etter samråd med læreren, velge å fordype seg i de temaene og øvingsområdene de finner mest relevant. Skriveverkstedene vil også utfordre elevenes fantasi og kreativitet, slik at de blir motivert til å skrive gode engelske tekster.

Kurset er tilgjengelig for ungdomsskolen og videregåendeskole, med enkle instruksjoner, varierte oppgaver og motiverende arbeidsverktøy som:

  • Basic Skills
  • Sentences
  • Paragraphs
  • Vocabulary
  • Text Work
  • Pre-test
  • Grammar
  • Spelling
  • Vocabulary
  • Text Work


For mer informasjon, prøvetilgang og priser, ta kontakt via digitalt@fagbokforlaget.no
Opprettet: 24.02.2009 13:47, endret: 05.05.2011 11:46