Forside > Videregående > Næringslivsøkonomi > Økonomistyring
Økonomistyring
Økonomistyring
For eleven For læreren Læremidler

Kjøp av bøker
Bøker kan kjøpes både direkte fra Fagbokforlaget og i bokhandel. Digitale ressurser bestiller du direkte fra forlaget (digitalt@fagbokforlaget.no). Skal du kjøpe inn klassesett, så ta gjerne kontakt for rabattilbud.


Ny bok i økonomistyring! Nettressurs: okonomistyring.portfolio.no

 

ØKONOMISTYRING ISBN: 9788211019714

 Den nye boka i økonomistyring er en grundig bearbeiding av boka til Ottesen og Øyen.

 Boka er i stor grad omskrevet og oppdatert. Oppgavematerialet
 er fremdeles innholdsrikt. Det er gjennomgått, fornyet og supplert med
 eksamensrelevante oppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad.


 Økonomistyring
har fått en flott nettressurs med varierte oppgaver til eleven og
 ekstrastoff til læreren.


 Gå til nettressursen her: okonomistyring.portfolio.no   


Økonomistyring. Lærebok BM

Forfattere: Ottesen, Lars og Øyen, Alf H.

Utgitt: 2008

Pris kr. 489,00

288 sider

ISBN 978-82-7802-321-1, Fagbokforlaget

Boka kan også kjøpes elektronisk på brettboka.no

Bestilling av vurderingseksemplar


Denne boka dekker læreplanen i Økonomistyring, den ene delen av programfaget Næringslivsøkonomi i studiespesialiserende utdanningsprogram. Fagbokforlagets lærebok Økonomi og ledelse dekker den andre delen av programfaget. Læreplan i programfaget Næringslivsøkonomi

Kunnskap i næringslivsøkonomi er viktig og verdifull nesten uansett hvilket yrke du velger. Samtidig gir studiet et godt grunnlag for videre studier i fagområdet.

Læreplanen forutsetter at elevene skal ta i bruk digitale verktøy i økonomiske beregninger. Det er lagt til rette for bruk av regneark. Mange kapitler tar for seg emner som egner seg for simuleringer, analyse og vurdering av resultatene, og der er det utviklet ferdigmodeller som du finner under menyvalget For eleven ovenfor. I tillegg finner du svarliste til talloppgavene i læreboka.

Under For læreren finner du en digital lærerveiledning med metodisk stoff og løsningsforslag til både oppgavene i læreboka og tilleggsoppgaver. Dette er en betalbar ressurs. I tillegg ligger det Faginfo som kommer to ganger i året med oppgaver, løsningsforslag o.a.


NYE MODELLER, mars 2014

Vi har nå lagt ut nye modeller som fungerer i Microsoft Excel for Windows 2010 og 2013 og Microsoft Excel for Mac 2011.

NYTT FAGINFO, mars 2014

Faginfo vår 2014 med løsningsforslag til eksamen både vår 2013 og høst 2013  er lagt ut. Trykk her.

Nyttig tilleggslitteratur:

Samling av lover, forskrifter o.l. 2007
IT-guiden for Microsoft Office 2003
IT-guiden for OpenOffice 2.0
IT-guiden for Microsoft Office 2007

 
LAST NED FILER:
Opprettet: 09.06.2008 10:18, endret: 20.03.2015 13:56