Forside > Videregående > Ikt-opplæringsmateriell
IKT opplæringsmateriell

Forlaget satser tungt på hensiktsmessig bruk av IKT i ulike fag. I korte trekk omfatter tilbudet:

  • IT-guiden som dekker all begynneropplæring i tekstbehandling, regneark, presentasjonsverktøy, Internett, e-post og filbehandling. Boka er på kort tid blitt den suverene markedslederen i videregående skole og finnes både for Microsoft Office og for Open Office.
  • Lær å bruke Mamut Business Software – en ny verktøybok for opplæring i Mamut programvare - et markedsledende økonomisk administrativ program.
  • Akelius regnskap og Huldt og Lillevik lønn. Boka har vært på markedet i flere år og dekker opplæringen i regnskapsprogrammet Akelius regnskap og lønnsprogrammet Huldt og Lillevik.

For alle fagområdene som Økonomiforlaget satser på, er det i tillegg utviklet en rekke

  • Regnearkmodeller. Modellene kan lastes gratis ned fra forlagets hjemmesider.

Nyhet sommeren 2014: IT-guiden for Microsoft Office 2013 for PC. Kommer juni 2014.

 

Læremidler: 

Ressurser: 

Opprettet: 10.08.2007 14:35, endret: 13.05.2014 9:47