Forside > Videregående > Service og samferdsel > Reiseliv vg2
Reiseliv
Reiseliv
For eleven For læreren Læremidler

Våre lærebøker dekker disse programfagene

  • Salg og markedsføring BM og NYN
  • Vertskapsrollen BM og NYN
  • Etablering og drift BM og NYN


Læreplanen til Reiseliv VG2 finner du her.

For læreren

Lærerveiledning
Faginfo
Forslag til prøver
Modeller Etablering og drift

Forfattere i de enkelte fagene innenfor Reiseliv er:

-     Salg og markedsføring:

Tomm Johansen. Han har jobbet med reiselivsspørsmål i praksis og undervist i faget både på høgskolenivå og i videregående skole.
Per Nørgaard. Har lang forfattererfaring både i markedsføring og andre temaer.

-     Etablering og drift:

Anja Hovland. Hun har erfaring både fra næringsliv og undervisning, og har utgitt bøker på Økonomiforlaget tidligere.
Lars Ottesen og Alf H. Øyen. De har lang fartstid både som lærere og lærebokforfattere.

-     Vertskapsrollen:

Siv Sandøy. Hun har erfaring både fra næringsliv og undervisning. Forfatter også på Temaboka service og samferdsel Vg1.

Opprettet: 01.06.2007 9:15, endret: 18.09.2013 9:27