Forside > Videregående > Service og samferdsel > Salg, service og sikkerhet vg2
Salg, service og sikkerhet
Salg, service og sikkerhet

Våre lærebøker dekker disse programfageneNyheter fra skolestart 2015.


I 2015 kom reviderte utgaver av bøkene for Salg, service og sikkerhet vg2. Bøkene er faglig oppdatert og inneholder nytt oppgavestoff.

Salg, service og sikkerhet. Markedsføring og salg  3. utg.                            ISBN 978-82-1102-187-8

Salg, service og sikkerhet. Økonomi og administrasjon 3. utg.                      ISBN 978-82-1102-188-5

Salg, service og sikkerhet. Sikkerhet 3. utg.                                               ISBN 978-82-1102-189-2

Salg, service og sikkerhet. Nettressurs for læreren med
løsningsforslag til oppgavene i bøkene                                                       ISBN 978-82-1102-195-3

Trykk her for å komme til den nye nettressursen til salg, service og sikkerhet Vg2

Læreplanen for Salg, service og sikkerhet VG2 finner du her.
Foruten de tre lærebøkene omfatter vårt tilbud:

  • Digital lærerveiledning
  • Digitale gratisressurser (regnearkmodeller, digitale faginfoer og lignende)

  • Verktøyopplæring:

Forfattere i de enkelte fagene innenfor Salg, service og sikkerhet er:

Markedsføring og salg:
Per Nørgaard. Han har lang forfattererfaring både i markedsføring og andre temaer.

Sikkerhet:
Per Brynhildsvoll, Tom Rødbøl. Begge har solid undervisningserfaring i faget sikkerhet, og begge har også skrevet bøker i faget.

Økonomi og administrasjon:
Mari-Ann Bolstad. Hun har solid erfaring både som forfatter og lærer i administrasjonsfaget.
Turid Hansen Wik. Hun har solid erfaring fra undervisning i administrasjonsfag og som medlem av læreplangrupper, nemndsarbeid o.l.
Lars Ottesen og Alf H. Øyen. De har lang fartstid både som lærere og lærebokforfattere.

Opprettet: 01.06.2007 9:01, endret: 18.08.2016 9:42