Forside > Videregående > Før «kunnskapsløftet» > Regnskapsfag
Regnskapsfag
For eleven For læreren Læremidler

Læremidler

Økonomiforlaget tilbyr læremidler til alle kursene i regnskapsfaget i videregående skole.
Våre læremidler har tilnærmet hele markedet og er dessuten mye brukt i kursvirksomhet.

RL 1
Lærebok
Arbeidsbok
Bilagsmappe
Regnskapsskjema
Lærerens bok

RL 2
Lærebok
Arbeidsbok
Lærerens bok

RL 3
Lærebok
Arbeidsbok
Lærerens bok

Felles
Samling av lover og forskrifter
Mamut
Akelius

Opprettet: 31.05.2007 10:41, endret: 28.08.2007 13:25