Forside > Videregående > Næringslivsøkonomi
Økonomistyring og Økonomi og ledelse
Økonomistyring og Økonomi og ledelse

 

Arrangement for lærere:

Fagdag i næringslivsøkonomi, tirsdag 12. april 2016. Les mer og meld deg på her!

 

Kjøp av bøker
Bøker kan kjøpes både direkte fra Fagbokforlaget og i bokhandel. Digitale ressurser bestiller du direkte fra forlaget (digitalt@fagbokforlaget.no). Skal du kjøpe inn klassesett, så ta gjerne kontakt for rabattilbud.

Programfaget Næringslivsøkonomi (læreplan i faget) består av fagene økonomistyring og økonomi og ledelse. Les mer om læreverkene under hvert fag i menyen til venstre.

Andre komponenter i læreverkene i økonomistyring og økonomi og ledelse:

Gratis nettressurs for elevene med blant annet
- regnearkmodeller
- oppgavebase med tilleggsoppgaver til de enkelte kapitlene i læreboka, integrerte (eksamenslignende) oppgaver
   o.l.

For læreren tilbys en digital lærerveiledning med løsninger til både oppgavene i læreboka, tilleggsoppgaver og andre oppgaver som etter hvert blir lagt inn i den digitale oppgavebasen, samt diverse metodisk stoff. Faginfo kommer to ganger i året.

Nyttig tilleggslitteratur:

Samling av lover, forskrifter o.l. 2007
IT-guiden for Microsoft Office 2003
IT-guiden for OpenOffice 2.0
IT-guiden for Microsoft Office 2007
IT-guiden for Microsoft Office 2013 for PC


Opprettet: 25.05.2007 14:23, endret: 31.03.2016 14:38