Forside > Ledelse Og Administrasjon
Ledelse og administrasjon

Arno Vigmostad
Forlegger/eier Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Tlf: 55 38 88 35 / 975 54 835
arno.vigmostad@fagbokforlaget.no

Arnstein Bjørke
Daglig leder / eier Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Tlf: 55 38 88 40 / 975 54 840
arnstein.bjorke@forlagshuset.no

Tom Skovdahl
Forlagssjef Undervisning
Tlf: 970 57 440
tom.skovdahl@fagbokforlaget.no


Trond Petter Hinrichsen
Forlagssjef Undervisning
Tlf: 977 72 431
trond.hinrichsen@fagbokforlaget.no

Solfrid Ørnes
Personal- og administrasjonssjef Forlagshuset Vigmostad & Bjørke
Tlf: 55 38 66 40 / 975 56 640
solfrid.ornes@forlagshuset.no

Ingvild Sommer
Redaksjonssjef Fagbokforlaget Undervisning
Tlf: 40 22 23 26
ingvild.sommer@fagbokforlaget.no

Roald Valle
Redaksjonssjef Fagbokforlaget Akademisk
Tlf: 55 38 88 31 / 975 54 831
roald.valle@fagbokforlaget.no


Lars Mausethagen
Salgs- og markedssjef
Tlf: 55 38 88 20 / 975 54 820
lars.mausethagen@fagbokforlaget.no


Trond Jellestad
Produksjonssjef
Tlf: 55 38 88 22 / 975 54 822
trond.jellestad@forlagshuset.no


Espen Konglevoll
Distribusjonssjef
Tlf: 55 38 88 18 / 975 54 818
espen.konglevoll@fagbokforlaget.no


Erlend Aam
IT-sjef
Tlf: 55 38 88 15 / 975 54 815
erlend.aam@forlagshuset.no
Opprettet: 15.01.2007 21:17, endret: 04.05.2016 9:34