Forside > Redaksjon
Redaksjon

Redaksjon høyere utdanning
Redaksjon undervisning
og norsk som andrespråk

Arno Vigmostad
Forlegger
Tlf: 55 38 88 35 / 975 54 835
arno.vigmostad@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Trond Petter Hinrichsen
Forlagssjef Undervisning
Tlf: 977 72 431
trond hinrichsen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Roald Valle
Redaksjonssjef akademisk /
Redaktør pedagogikk, fag i grunnskolelærerutdanning
Tlf: 55 38 88 31 / 975 54 831
roald.valle@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Ingvild Sommer
Redakjsonssjef 
Tlf: 40 22 23 26
ingvild.sommer@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Kristin Eliassen
Forlagsredaktør samfunnsfag og humaniora
Tlf: 23 30 24 13 / 970 57 413
kristin.eliassen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Kjetil Sjølie
Forlagsredaktør
Tlf: 970 57 441
kjetil.sjolie@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Knut Ebeltoft
Forlagsredaktør økonomi og administrasjonsfag
Tlf: 23 30 24 25 / 975 54 850
knut.ebeltoft@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Karine Kjekshus Alstad
Forlagsredaktør Norsk 1-4  og Samfunnsfag 8-10

Tlf: 23 30 24 07 / 975 57 407
karine.alstad@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Hilde Kristoffersen
Forlagsredaktør økonomi og administrasjonsfag
Tlf: 23 30 24 09 / 970 57 409
hilde.kristoffersen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Cathrine Falck
Forlagsredaktør engelsk 8-10/Norsk 2, spor 2 og 3
Tlf: 23 30 24 12 / 970 57 412
cathrine.falck@fagbokforlaget.no

Arbeidssted: Oslo
Sven Barlinn
Forlagsedaktør økonomi og administrasjonsfag
Tlf: 23 30 24 21 / 970 57 421
sven.barlinn@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Astrid Kleiveland
Forlagsredaktør norsk og fremmedspråk
Tlf 23 30 24 22 / 970 57 422
astrid.kleiveland@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Marit Hatleskog
Forlagsredaktør juridiske fag
Tlf: 23 30 24 26 / 975 54 851
marit.hatleskog@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo
Øystein Vestgården
Forlagsredaktør matematikk og digitale læremidler.
Tlf: 23 30 24 11 / 970 57 411
oystein.vestgaarden@fagbokforlaget.no

Arbeidssted: Oslo

Jannike Sunde
Forlagsredaktør pedagogikk, fag i barnehagelærerutdanning
Tlf: 55 38 88 34 / 975 54 834
jannike.sunde@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Tove Schmidt Galaaen
Forlagsredaktør Norsk som andrespråk, spor 2 (A1/A2)

Tlf: 23 30 24 06 / 970 57 406
tove.schmidt.galaaen@fagbokforlaget.no

Arbeidssted: Oslo

Nikolai Fjeld
Forlagsredaktør psykologiske og medisinske fag
Tlf: 975 54 854
Nikolai.fjeld@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Linda Joensen
Forlagsredaktør Norsk som andrespråk, spor 2, A1/A2
Tlf.: 975 56 617
linda.joensen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Liv Tønjum
Forlagsredaktør sykepleie
Tlf.: 970 57 427
liv.tonjum@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Eli Anne Simensen
Forlagsredaktør norsk 1-7
Telefon: 97057435
eli.anne.simensen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Heidi Bunæs Bang
Produktsjef offentlige publikasjoner
Tlf: 
975 54 859
heidi.bang@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Eirin Hoel Hauge
Forlagsredaktør
Tlf: 970 57 442
eirin.hoel.hauge@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Lasse Postmyr
Forlagsredaktør realfag
Tlf: 975 56 618
lasse.postmyr@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Trondheim

Isabell Engelsen
Forlagsredaktør Norsk som andrespråk og prosjektleder Campus Online
Tlf: 975 54 842
E-post: isabell.engelsen@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

Andreas Nybø
Forlagsredaktør oppdrag og historie
Tlf: 975 56 615
andreas.nybo@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Trondheim
Anne Berrefjord
Forlagsredaktør undervisning VGS.
Tlf.: 47 23 30 24
anne.berrefjord@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

May Helene Solberg
Forlagsredaktør samfunnsfag og humaniora
Tlf: 975 56 619
may.solberg@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Trondheim


Hallvard Aamlid
Forlagsredaktør grunnskolelærerutdanning
Tlf:
Hallvard.aamlid@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Oslo

Dag Grønnestad
Forlagsredaktør oppdrag
Tlf: 975 54 844
Dag.gronnestad@fagbokforlaget.no
Arbeidssted: Bergen

 
 


Opprettet: 15.01.2007 20:46, endret: 27.04.2017 13:00