Forside > Fagbokforlaget
Fagbokforlaget

Fagbokforlaget er et landsdekkende, uavhengig forlag for læremidler og faglitteratur for hele utdanningsløpet; barnehage, grunnskole, videregående, voksenopplæring og høyere utdanning.

Fagbokforlaget har hovedkontor i Bergen og avdelingskontorer i Oslo og Gdansk.

Fagbokforlaget ble startet i 1992.

Forlaget gir også ut en rekke tidsskrifter og distribuerer bøker for en rekke mindre forlag.

Web: www.fagbokforlaget.no

Opprettet: 14.12.2006 15:56, endret: 09.08.2011 12:10